NVvTO reactie op debat thuisonderwijs in de Tweede Kamer

Thuisonderwijs opnemen als volwaardige onderwijsvorm in de wet? Hoe toezicht houden op thuisonderwijs? Dat waren de vragen die op woensdag 16 maart aan de orde kwamen tijdens een algemeen overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Dekker. Op de agenda stond de brief die de staatssecretaris in november naar de Tweede Kamer stuurde, met daarin zijn voorstellen voor thuisonderwijs. Lees hier de reactie van de NVvTO op deze brief.

Tijdens het overleg bleek er een breed draagvlak voor het opnemen van thuisonderwijs als volwaardige onderwijsvorm in de wet. Vanzelfsprekend zijn we daar erg blij mee! Waar we minder door gerustgesteld zijn is de discussie die ontstond over hoe toezicht op thuisonderwijs in te richten. Enkele partijen namen het voorstel van de NVvTO over, andere partijen verschilden van mening over hoe toezicht aangepakt zou moeten worden.

In de basis gaat het om de bescherming van de rechten van de kinderen op onderwijs en tegelijkertijd de bescherming van de onderwijsvrijheid van de ouders. De NVvTO vindt dat deze rechten in balans moeten zijn. Over de kinderrechten kunnen we ons goed vinden in de standpunten van de kamer en de staatssecretaris. Ook wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs en dat dat recht goed geborgd mag worden. Wij zijn dan ook bereid mee te werken aan een redelijke en proportionele vorm van toezicht op thuisonderwijs. We zijn blij om te constateren dat de NVvTO als gesprekspartner betrokken zal worden bij de verdere uitwerking van het toezicht op thuisonderwijs en zullen onze expertise graag inzetten. We hopen dat alle belanghebbenden hierbij niet overhaast te werk zullen gaan. Zoals tijdens het algemeen overleg werd gezegd: dit onderwerp is nog niet rijp.

We zagen gisteren bij alle partijen veel ruimte om te kijken naar het doel van de voorwaarden en om binnen die doelstelling te zoeken naar een oplossing die werkbaar is voor het thuisonderwijsveld. Zo werd bijvoorbeeld genoemd dat het opleidingsniveau van de ouders niet terzake doet op het moment dat de ouders kunnen aantonen dat zij een goed onderwijsprogramma voor hun kinderen hebben uitgewerkt en ten uitvoer brengen. Het gaat ten slotte om kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen.

Het voorstel dat de NVvTO eerder deed sluit goed aan bij deze door alle partijen gedeelde doelstelling. De NVvTO ziet een model voor zich waarbij de vereniging voor kwaliteitsborging van het onderwijs zorgt door o.a. deelname van ouders aan workshops en intervisie. Daarnaast kan de onafhankelijke Stichting Keurmerk Thuisonderwijs, die daartoe opgericht is door enkele wetenschappers, de onderwijsplannen van de ouders beoordelen en voorzien van een keurmerk. De rol van de Onderwijsinspectie bestaat in dit model uit het toezien op de uitvoering van deze regeling.

De NVvTO ziet er naar uit dat er goede afspraken komen om thuisonderwijs in de wet op te nemen en hier toezicht op in te stellen. Wat voor ons voorop blijft staan zijn onze kinderen en het beschermen van het optimale maatwerkonderwijs dat zij momenteel krijgen.

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.