redactie

Algemene Ledenvergadering 28 maart 2012

Woensdag 28 maart 2012 vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVvTO plaats in Dronten. Leden en donateurs krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Aanbieden petitie behoud Thuisonderwijs in de wet

Uitgesproken door Tonnie Nijenhuis, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) op 29 maart 2011 aan de Vaste Kamercommissie van OCW. Geachte voorzitter, geachte commissieleden, Wij zijn hier bij elkaar om een petitie aan te bieden voor het behoud van TO (thuisonderwijs) in de wet. We noemen het thuisonderwijs omdat dit het beste aangeeft wat thuisonderwijzende […]