Redactie

Algemene Ledenvergadering NVvTO 17 juni

Zaterdagmiddag 17 juni 2017  zal de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs plaatsvinden in het midden van het land. De ALV staat in het teken van de gevolgen van nieuwe wetgeving voor de thuisonderwijsgemeenschap. Leden en donateurs krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Herinnering: de jaarlijkse kennisgeving versturen

Dit is een herinnering voor mensen die zich beroepen op art 5 sub b (richtingbedenkingen) of 5 sub c (inschrijving op een school in het buitenland). De kennisgeving over het komend schooljaar dient vóór 1 juli te zijn binnengekomen bij de gemeente. Dit jaar is dat dus uiterlijk vrijdag 30 juni. De voorbeeldbrieven op deze […]

Informatiebijeenkomst Thuisonderwijs voor geïnteresseerden

Informatiebijeenkomst Thuisonderwijs voor geïnteresseerden

Overweeg je om thuisonderwijs te gaan geven? Of ben je ouder van een thuiszitter? Vraag je je af hoe je aan lesmateriaal kan komen? En hoe het zit met de sociale contacten van je kind? Wat een vrijstelling van de leerplicht juridisch inhoudt? Schrijf je dan in voor de informatiebijeenkomst ‘Thuisonderwijzers voor geïnteresseerden’. De informatiebijeenkomst […]

Workshop 'Startende thuisonderwijzers'

Workshop ‘Startende thuisonderwijzers’

Heb je besloten om thuisonderwijs te gaan geven? Een belangrijke beslissing waarna er vaak nog veel vragen leven. Ben je je aan het oriënteren op het ‘hoe’? Vraag je je af hoe dat nu moet met …? Vraag je je af hoe de overgang naar vervolgonderwijs verloopt of hoe kinderen een schooldiploma kunnen halen? Schrijf […]

Workshop ‘Schrijf je thuisonderwijsplan’

Geef je thuisonderwijs en wil je een plan van aanpak maken? Misschien omdat je behoefte hebt aan overzicht? Of omdat je het keurmerk van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs wilt behalen? Schrijf je dan in voor de workshop ‘Schrijf je thuisonderwijsplan’. De workshop is bedoeld voor ouders die al thuisonderwijs geven en al ideeën hebben over […]