Redactie

Informatiebijeenkomst Thuisonderwijs voor geïnteresseerden

Informatiebijeenkomst Thuisonderwijs voor geïnteresseerden

Overweeg je om thuisonderwijs te gaan geven? Of ben je ouder van een thuiszitter? Vraag je je af hoe je aan lesmateriaal kan komen? En hoe het zit met de sociale contacten van je kind? Wat een vrijstelling van de leerplicht juridisch inhoudt? Schrijf je dan in voor de informatiebijeenkomst ‘Thuisonderwijzers voor geïnteresseerden’. De informatiebijeenkomst […]

Algemene Ledenvergadering NVvTO 30 juni 2018

Zaterdagmiddag 30 juni 2018  zal de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs plaatsvinden in het midden van het land. Op de ALV wordt teruggekeken op afgelopen jaar en vooruit gezien naar komend jaar. Vanwege het regeerakkoord van 2017 is dat dit keer extra bijzonder. Daarnaast komt natuurlijk het algemene reilen en zeilen van […]

Herinnering: de jaarlijkse kennisgeving versturen

Dit is een herinnering voor mensen die zich beroepen op art 5 sub b (richtingbedenkingen) of 5 sub c (inschrijving op een school in het buitenland). De kennisgeving over het komend schooljaar dient vóór 1 juli te zijn binnengekomen bij de gemeente. De voorbeeldbrieven op deze site zijn aangepast aan de wettelijk eisen. In het […]

Workshop 'Startende thuisonderwijzers'

Workshop ‘Startende thuisonderwijzers’

Heb je besloten om thuisonderwijs te gaan geven? Een belangrijke beslissing waarna er vaak nog veel vragen leven. Ben je je aan het oriënteren op het ‘hoe’? Vraag je je af hoe dat nu moet met …? Vraag je je af hoe de overgang naar vervolgonderwijs verloopt of hoe kinderen een schooldiploma kunnen halen? Schrijf […]

Workshop ‘Schrijf je thuisonderwijsplan’

Geef je thuisonderwijs en wil je een plan van aanpak maken? Misschien omdat je behoefte hebt aan overzicht? Of omdat je het keurmerk van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs wilt behalen? Schrijf je dan in voor de workshop ‘Schrijf je thuisonderwijsplan’. De workshop is bedoeld voor ouders die al thuisonderwijs geven en al ideeën hebben over […]