Column: Dag van het Thuisonderwijs

De week van 29 september tot 3 oktober 2014 is uitgeroepen tot Nationale OnderwijsWeek. Het motto van deze week is dit jaar Beter Samen. Op de website lees ik het volgende: ‘Het thema Beter Samen is dus ook een oproep aan de samenleving. Het is een pleidooi om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het leren en de ontwikkeling van jonge mensen.’

Deze oproep is in het thuisonderwijzende deel van de samenleving niet aan dovemansoren gericht. Immers, verantwoordelijkheid nemen voor het leren en de ontwikkeling van onze kinderen doen thuisonderwijzers iedere dag met veel enthousiasme. En toch staat thuisonderwijs niet in het programma van de Nationale OnderwijsWeek. Terwijl de thuisonderwijsgemeenschap zo veel zou kunnen toevoegen aan de onderwijswereld.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) ziet thuisonderwijs als een kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en adaptieve onderwijsvorm, en wil dat graag uitdragen. Daarom stel ik voor dat we in 2015 een Dag van het Thuisonderwijs gaan instellen. Een dag waarop de thuisonderwijsgemeenschap eendrachtig kan laten zien wat thuisonderwijs inhoudt. Een dag waarop heersende vooroordelen kunnen worden weggenomen, die vaak gestoeld zijn op het aloude adagium ‘onbekend maakt onbemind’. Een dag waarop thuisonderwijzers kunnen laten zien dat de kinderen niet geïsoleerd in het gezin opgroeien, maar dat er juist veel contact is met andere kinderen in de thuisonderwijsgemeenschap, interactie met verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. Dit toont de pluriformiteit die de Nederlandse thuisonderwijsgemeenschap zo kenmerkt.

Er is veel om op zo’n dag de revue te laten passeren. Thuisonderwijzers delen via social media en tijdens bijeenkomsten kennis en ervaring om Samen Beter te worden. Om de grote hoeveelheid kennis van individuele thuisonderwijzers aan de gemeenschap beschikbaar te stellen, start de NVvTO binnenkort een kennisbank. Hier kunnen ouders bijvoorbeeld laten zien hoe ze de thuisonderwijsexcursies inrichten die bijna wekelijks plaatsvinden. Ik zie ook hoe thuisonderwijzers zich ontwikkelen op didactisch vlak. Het afgelopen jaar heeft een groep van twintig thuisonderwijsgezinnen deelgenomen aan de masterclass Project Based Homeschooling, een aanpak die het kind centraal plaatst in het onderwijs. Verder heeft een aantal ervaren thuisonderwijzers een workshop ontwikkeld om startende thuisonderwijzers op weg te helpen. Thuisonderwijs kan wellicht een (tijdelijke) oplossing zijn voor een klein deel van de duizenden thuiszitters, en met deze workshops kunnen ook ouders van thuiszitters bereikt worden. Dat lijkt me een mooi voorbeeld van Beter Samen in het algemeen belang!

Digitalisering van het onderwijs is een belangrijk thema in deze Nationale OnderwijsWeek. Dit is een onderwerp waar thuisonderwijzers al langer mee experimenteren, niet alleen in de onderlinge communicatie via social media, maar ook in de praktijk van het onderwijs. Vorig jaar heeft een groep jongeren gezamenlijk een cursus Management en Organisatie gedaan door samen te werken in een forum, onder begeleiding van een ouder die eerstegraads docent Economie en Management en Organisatie is. En dit schooljaar is een groep begonnen aan een module Economie. Naast economie zelf, leren de kinderen hierbij belangrijke vaardigheden om virtueel met elkaar samen te werken.

Virtueel samenwerken doen de kinderen niet alleen op een forum. Er is een groep thuisonderwijskinderen tussen de zeven en tien jaar die op een Minecraftserver samen een stad bouwt. En een aantal jongeren van elf tot en met zestien jaar is in september gestart met Inventors at Work, een project in samenwerking met Rijkswaterstaat om jongeren te stimuleren innovaties te ontwikkelen. Na een aftrap in Leiden hebben deze jongeren iedere week skypecontact met de begeleider van dit project.

Ik belicht hier maar een paar initiatieven die binnen de thuisonderwijsgemeenschap gegroeid zijn. Ze zijn bedoeld als illustratie van de manieren waarop thuisonderwijzers Samen Beter worden. Thuisonderwijs is bij uitstek geschikt om een balans te vinden tussen individueel werken en samenwerkend leren, al dan niet door gebruik te maken van ict en daarbij altijd het kind centraal te plaatsen.

Wij thuisonderwijzers weten al langer dat we Beter Samen kunnen werken, en dat doen we ook. Maar thuisonderwijzers zouden dat Samen nog Beter kunnen communiceren naar de buitenwereld en daarvoor is een Dag van het Thuisonderwijs een mooie gelegenheid: in transparantie laten zien wat we doen en wat we kunnen bijdragen aan het onderwijs. Daar wordt iedereen Samen Beter van.

Namens Bestuur NVvTO
Herbert Celen
Voorzitter

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.