Diversen

Algemene Ledenvergadering NVvTO 17 juni

Zaterdagmiddag 17 juni 2017  zal de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs plaatsvinden in het midden van het land. De ALV staat in het teken van de gevolgen van nieuwe wetgeving voor de thuisonderwijsgemeenschap. Leden en donateurs krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Onderwijsrecht voor thuisonderwijskinderen goed geborgd

Onderwijsrecht voor thuisonderwijskinderen goed geborgd

Op 26 mei jl. presenteerde een studente van de Universiteit van Tilburg haar rapport over kinderrechten ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs?’. Eind 2015 nam zij contact op met de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs met een verzoek om medewerking aan haar onderzoek. De NVvTO heeft een gesprek gehad met de onderzoekster en informatie ontvangen over […]

NVvTO ledenbijeenkomsten over politieke ontwikkelingen

Staatssecretaris Dekker stuurde op 18 november j.l. de brief ‘Onderwijs op een andere locatie dan school‘ aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt onder andere thuisonderwijs besproken. De staatssecretaris beschrijft hoe hij in de toekomst thuisonderwijs in de wet wil vastleggen en welke eisen hij aan thuisonderwijs wil gaan stellen.   De Nederlandse Vereniging voor […]

Reactie NVvTO op verzoek gemeente Rotterdam aan Kinderbescherming om onderzoek te doen naar vijftien thuisonderwijsgezinnen

Onlangs viel bij vijftien Rotterdamse thuisonderwijsgezinnen een brief op de mat van de gemeente Rotterdam. In deze brief kondigde de gemeente aan dat zij deze vijftien gezinnen hadden aangemeld voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Aanleiding voor deze melding is een al maandenlang lopend conflict tussen deze ouders en de gemeente Rotterdam. Dit […]

Rotterdam toespraak 29 april 2015

Namens de NVvTO sprak Tonnie Nijenhuis voor de leden van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeente Rotterdam vanmiddag op 29 april 2015 tijdens het debat over thuisonderwijs en vrijstelling van leerplicht: Geachte Commissieleden, geachte Wethouder, Namens de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs voer ik vandaag hier het woord. De NVvTO is een […]