Diversen

NVvTO ledenbijeenkomsten over politieke ontwikkelingen

Staatssecretaris Dekker stuurde op 18 november j.l. de brief ‘Onderwijs op een andere locatie dan school‘ aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt onder andere thuisonderwijs besproken. De staatssecretaris beschrijft hoe hij in de toekomst thuisonderwijs in de wet wil vastleggen en welke eisen hij aan thuisonderwijs wil gaan stellen.   De Nederlandse Vereniging voor […]

Reactie NVvTO op verzoek gemeente Rotterdam aan Kinderbescherming om onderzoek te doen naar vijftien thuisonderwijsgezinnen

Onlangs viel bij vijftien Rotterdamse thuisonderwijsgezinnen een brief op de mat van de gemeente Rotterdam. In deze brief kondigde de gemeente aan dat zij deze vijftien gezinnen hadden aangemeld voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Aanleiding voor deze melding is een al maandenlang lopend conflict tussen deze ouders en de gemeente Rotterdam. Dit […]

Rotterdam toespraak 29 april 2015

Namens de NVvTO sprak Tonnie Nijenhuis voor de leden van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeente Rotterdam vanmiddag op 29 april 2015 tijdens het debat over thuisonderwijs en vrijstelling van leerplicht: Geachte Commissieleden, geachte Wethouder, Namens de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs voer ik vandaag hier het woord. De NVvTO is een […]

Machtsmisbruik tegen ouders en kinderen

Begin april verscheen het voorstel van het college van B&W van de gemeente Rotterdam over het voorgestelde beleid voor vrijstelling op basis van 5 onder b. De voorstellen zijn in strijd met de huidige wetgeving, zijn niet in lijn met de jurisprudentie en zijn niet in lijn met de ontwikkeling van nieuwe wetgeving over vrijstelling en […]

Twee zienswijzen op thuisonderwijs 

Staatssecretaris Dekker: “Je moet wel een goed verhaal hebben om thuisonderwijs te geven”. Luister hier naar zijn visie. Oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs Nijenhuis:”Thuisonderwijs is een goede effectieve onderwijsvorm”. Luister hier (vanaf 6,45 minuten) naar zijn visie.