Diversen

Recht op thuisonderwijs, óók in Rotterdam

De NVvTO heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van het voornemen van onderwijswethouder de Jonge van Rotterdam om vijftien gezinnen in zijn stad komend schooljaar het geven van thuisonderwijs te willen ontnemen of ontmoedigen. Naar onze informatie geven vijftien gezinnen in Rotterdam hun kinderen enige jaren legaal thuisonderwijs op basis van een wettelijke vrijstellingsregeling in de […]

Column: Dag van het Thuisonderwijs

De week van 29 september tot 3 oktober 2014 is uitgeroepen tot Nationale OnderwijsWeek. Het motto van deze week is dit jaar Beter Samen. Op de website lees ik het volgende: ‘Het thema Beter Samen is dus ook een oproep aan de samenleving. Het is een pleidooi om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het leren en […]

Kamerbehandeling Thuisonderwijs op 29 september

Op 29 september zal de commissie OCW van de Tweede Kamer debatteren over het onderwerp ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’. Deze datum is vastgesteld op de procedurevergadering van 4 september. De aanleiding voor dit debat is de brief van staatssecretaris Dekker aan de Kamer van juli 2013 ‘Reactie op onderwijsraadadvies Artikel 23 Grondwet in […]