Herinnering: de jaarlijkse kennisgeving versturen

Dit is een herinnering voor mensen die zich beroepen op art 5 sub b (richtingbedenkingen) of 5 sub c (inschrijving op een school in het buitenland). De kennisgeving over het komend schooljaar dient vóór 1 juli te zijn binnengekomen bij de gemeente. Dit jaar is dat dus uiterlijk donderdag 30 juni.

De voorbeeldbrieven op deze site zijn aangepast aan de nieuwe wettelijk eisen. In het geval van richtingbedenkingen kan de korte voorbeeldbrief worden verstuurd, onder vermelding dat het een kennisgeving betreft voor het schooljaar 2016-2017.

Bij vervolgberoepen op artikel 5 sub a geldt deze verplichting ook, behalve als uw kind voorgoed ongeschikt voor schoolgang is bevonden.

De brief kan eventueel uitgebreid worden met een verwijzing naar eerdere correspondentie en een (korte) omschrijving van uw eigen richting.

Artikel geschreven door redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.