Juridische berichten

Herinneringen, veranderingen in wetten, voorbeeldbrieven

Herinnering: de jaarlijkse kennisgeving versturen

Dit is een herinnering voor mensen die zich beroepen op art 5 sub b (richtingbedenkingen) of 5 sub c (inschrijving op een school in het buitenland). De kennisgeving over het komend schooljaar dient vóór 1 juli te zijn binnengekomen bij de gemeente. De voorbeeldbrieven op deze site zijn aangepast aan de wettelijk eisen. In het […]

Kinderombudsman stelt Rotterdamse thuisonderwijsouders in het gelijk

Rotterdamse thuisonderwijsouders dienden een klacht in bij de kinderombudsman over de acties van wethouder Hugo de Jonge. De kinderombudsman oordeelde dat de wethouder de privacy van de kinderen inderdaad heeft geschaad. In het AD van 19 juli j.l. stelt kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld: ’Er is een machtsstrijd ontstaan tussen de gemeente en thuisonderwijsouders over de […]

Aangenomen motie geen oplossing voor thuisonderwijzers

Onlangs is in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een motie van PvdA kamerlid Ypma over leerbare thuiszitters aangenomen. In deze motie wordt gevraagd om het versoepelen van de leerplicht om meer mogelijkheden te creëren voor kinderen die niet fulltime op school onderwijs kunnen volgen. De NVvTO is blij om te zien dat er […]

Thuisonderwijs en thuiszitters

Thuisonderwijs en thuiszitters worden nogal eens door elkaar gehaald. Dat blijkt uit artikelen in de pers en bijvoorbeeld ook uit uitspraken tijdens het rondetafelgesprek van de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer over artikel 23 en thuisonderwijs. In zekere zin is dat begrijpelijk, want het gaat in beide gevallen om kinderen die niet naar school gaan. […]