Kinderombudsman stelt Rotterdamse thuisonderwijsouders in het gelijk

Rotterdamse thuisonderwijsouders dienden een klacht in bij de kinderombudsman over de acties van wethouder Hugo de Jonge.
De kinderombudsman oordeelde dat de wethouder de privacy van de kinderen inderdaad heeft geschaad. In het AD van 19 juli j.l. stelt kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld: ’Er is een machtsstrijd ontstaan tussen de gemeente en thuisonderwijsouders over de hoofden van kinderen heen, waarbij de belangen van de kinderen het onderspit hebben gedolven’.

Sinds 2015 voert de gemeente Rotterdam onder aanvoering van wethouder Hugo de Jonge een ontmoedigingsbeleid voor thuisonderwijs. Hierbij stelt hij eisen aan ouders die geen basis hebben in de wet. Om toch medewerking af te dwingen, bedreigt hij de ouders met zorgmeldingen en proces-verbalen. In dit traject heeft hij alle Rotterdamse thuisonderwijskinderen laten screenen op zorgsignalen en de uitkomsten hiervan gedeeld met de gemeenteraad. De kinderombudsman vindt echter dat er geen aanleiding was voor een screening van de kinderen.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) publiceerde eerder al een brief die zij naar de Raad voor de Kinderbescherming stuurde waarin de NVvTO de Raad vraagt om niet in te gaan op het verzoek van de gemeente Rotterdam om een onderzoek in te stellen. Hierin kwam de NVvTO tot dezelfde conclusie als de kinderombudsman, het conflict tussen de gemeente Rotterdam is van beleidsmatige aard en betreft geen concrete zorgen over de kinderen.

Volgens het AD is wethouder De Jonge het niet eens met de conclusies van de kinderombudsman. Hij noemt het recht op privacy niet belangrijker dan het recht op goed onderwijs. Er is echter nooit sprake van geweest dat het recht op onderwijs bij deze kinderen in het geding zou zijn. Deze ouders geven met veel kennis van zaken en op consciëntieuze wijze thuisonderwijs aan hun kinderen. De gemeente Rotterdam had geen signalen dat het onderwijs aan deze kinderen onvoldoende zou zijn, hun acties berusten slechts op vooroordelen over en onbekendheid met thuisonderwijs.

Kinderombudsman Zwaneveld noemt de acties van de wethouder ‘onbehoorlijk’.

Momenteel wordt op landelijk niveau een wetswijziging voorbereid die het recht op onderwijs van thuisonderwijskinderen goed zal borgen. Daarom vindt de NVvTO de zelfbedachte eisen die de gemeente Rotterdam stelt niet alleen onwettig, maar ook onnodig. De NVvTO hoopt dat de gemeente Rotterdam zich in de toekomst terughoudender en coöperatiever zal opstellen naar de thuisonderwijsouders in haar gemeente.

Voor meer informatie over de NVvTO kunt u contact opnemen met persvoorlichting 06- 24 68 87 91, persvoorlichter@nvvto.eu.

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.