NVvTO publicaties

Algemene Ledenvergadering NVvTO 30 juni 2018

Zaterdagmiddag 30 juni 2018 ┬ázal de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs plaatsvinden in het midden van het land. Op de ALV wordt teruggekeken op afgelopen jaar en vooruit gezien naar komend jaar. Vanwege het regeerakkoord van 2017 is dat dit keer extra bijzonder. Daarnaast komt natuurlijk het algemene reilen en zeilen van […]

Wetsvoorstel thuisonderwijs oogst veel kritiek

Ouders, kinderen, de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) en andere thuisonderwijsorganisaties hebben de afgelopen weken kritisch gereageerd op het wetsvoorstel voor thuisonderwijs tijdens een door het ministerie van OCW georganiseerde internetconsultatie. De NVvTO is voorstander van een wettelijke regeling maar is ontevreden over de uitwerking van dit wetsvoorstel. Het voorstel werpt onnodige drempels op zoals […]

NVvTO reactie op debat thuisonderwijs in de Tweede Kamer

Thuisonderwijs opnemen als volwaardige onderwijsvorm in de wet? Hoe toezicht houden op thuisonderwijs? Dat waren de vragen die op woensdag 16 maart aan de orde kwamen tijdens een algemeen overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Dekker. Op de agenda stond de brief die de staatssecretaris in november naar de Tweede Kamer stuurde, met daarin […]

Thuisonderwijs in de wet – persbericht NVvTO

Op 16 maart is een doorbraak in het thuisonderwijsdebat mogelijk. De Tweede Kamer gaat op die dag tijdens een algemeen overleg in debat met staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Dekker wil het thuisonderwijs als volwaardige onderwijsvorm in de wet opnemen en toezicht regelen, zoals de Onderwijsraad in 2012 al adviseerde. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) […]

NVvTO pleit voor passende oplossingen voor thuisonderwijs

In november stuurde staatssecretaris Dekker de brief ‘Onderwijs op een andere locatie dan school’ naar de Tweede Kamer. In deze brief wordt onder andere het onderwerp thuisonderwijs aangesneden. De Tweede Kamer zal de inhoud van deze brief op dinsdag 15 december tijdens een Algemeen Overleg met de staatssecretaris bespreken. De NVvTO heeft vandaag een brief […]