NVvTO publicaties

NVvTO pleit voor behoud thuisonderwijs in Nederland

Op 29 september aanstaande staat voor de Tweede Kamer het notaoverleg ‘Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet’ gepland. Tijdens dit notaoverleg wordt ook thuisonderwijs besproken. In de Kamerbrief van de NVvTO gaan wij in op de vier agendapunten van dit notaoverleg die thuisonderwijs betreffen, te weten het advies van de Onderwijsraad, de reactie op het Onderwijsraadadvies van staatssecretaris Dekker, […]

Speech bij het aanbieden van twee petities aan de Vaste Tweede kamercommissie OCW

Speech bij het aanbieden van twee petities aan de Vaste Tweede kamercommissie OCW

Uitgesproken tijdens de hoorzitting – rondetafelgesprek op 14 november 2013. Onderwerp: ‘Stop verbod op thuisonderwijs’ Den Haag, 14 november 2013 Geachte voorzitter, geachte commissieleden en beste aanwezigen, Ik zal het aanbieden van deze petities kort toelichten. Kort, omdat u de zienswijze van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) schriftelijk ontvangen heeft en de inhoud ervan […]

Thuisonderwijs vanuit wetenschappelijk oogpunt

Verzonden als bijlage bij de Kamerbrief: Zienswijze Thuisonderwijs voor rondetafelgesprek 14-11-2013 Deze toelichting is opgesteld door de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van de NVvTO en gaat in op twee belangrijke punten in het debat over thuisonderwijs, namelijk: (1) dat thuisonderwijs prima kan voldoen in het recht op onderwijs van kinderen; en (2) dat kinderen die thuisonderwijs […]

Kamerbrief: Zienswijze Thuisonderwijs voor rondetafelgesprek 14-11-2013

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, t.a.v. de vaste Commissie OCW Geachte commissieleden, Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) op het advies van de Onderwijsraad ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’ (2012) en de brief van staatssecretaris Dekker met betrekking tot dit advies van de Onderwijsraad aan uw Kamer […]