NVvTO publicaties

Aanbieden petitie behoud Thuisonderwijs in de wet

Uitgesproken door Tonnie Nijenhuis, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) op 29 maart 2011 aan de Vaste Kamercommissie van OCW. Geachte voorzitter, geachte commissieleden, Wij zijn hier bij elkaar om een petitie aan te bieden voor het behoud van TO (thuisonderwijs) in de wet. We noemen het thuisonderwijs omdat dit het beste aangeeft wat thuisonderwijzende […]

Brief aan de Vaste Commisie OCW 23 maart 2011

Download deze brief met bijlage als PDF Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de Vaste Commisie OCW Postbus 20018 2500 EA Den Haag Per e-mail: cie.ocw@tweedekamer.nl Betreft: Thuisonderwijs; Algemeen Overleg op 31 maart 2011 Bijlagen: 1. Informatie over thuisonderwijs; antwoorden op veel voorkomende vragen. 2. Artikel over thuisonderwijs in NRC d.d. 11 februari 2011. I.a.a. […]