Lid of donateur worden

Geeft u thuisonderwijs aan uw eigen, leerplichtige kinderen of leerplichtige kinderen waarbij u optreedt als ouder? Dan heten wij u welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO). Ook wanneer uw thuisonderwezen kinderen al volwassen zijn of u bent van plan thuisonderwijs te geven aan kinderen die binnenkort leerplichtig worden, kunt u lid worden van de NVvTO. Wanneer twee of meer volwassenen thuisonderwijs geven aan dezelfde kinderen, kunnen zij, indien zij dat wensen, ieder apart lid worden van de vereniging.

Misschien hebt u (nog) geen kinderen, of bent u niet van plan uw eigen kinderen thuisonderwijs te geven, maar draagt u de vereniging toch een warm hart toe. Mogelijk hebt uzelf thuisonderwijs genoten, of bent u beroepsmatig betrokken bij onderwijs. Dan kunt u donateur worden van de vereniging.

Om u aan te melden als lid of donateur van de vereniging vult u het toepasselijke aanmeldingsformulier in. Het lidmaatschap kost € 17,50 per jaar (van 1 januari t/m 31 december). Een tweede ouder/verzorger op hetzelfde adres betaalt € 12,50 per jaar. Wordt u na 30 juni lid, dan betaalt u de helft van de contributie (‘half jaar = half geld’).

U kunt dit bedrag overmaken naar:
Bankrekening (IBAN): NL93 INGB 0006113905
BIC: INGBNL2A
t.n.v. NVvTO te Lelystad.
Bankadres: ING Bank, PO Box 1800, 1000 BV Amsterdam, Nederland
Op het moment dat uw betaling binnen is, wordt u geregistreerd als lid of donateur.

Uw aanmeldingsformulier wordt enkel door het secretariaat van de vereniging gebruikt voor relevante administratieve doeleinden. Uw gegevens worden niet doorgespeeld naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij nemen uw privacy in acht.

U kunt de statuten van de vereniging bekijken op onze website.