Onderwijsrecht voor thuisonderwijskinderen goed geborgd

Op 26 mei jl. presenteerde een studente van de Universiteit van Tilburg haar rapport over kinderrechten ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs?’. Eind 2015 nam zij contact op met de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs met een verzoek om medewerking aan haar onderzoek. De NVvTO heeft een gesprek gehad met de onderzoekster en informatie ontvangen over de voorgenomen onderzoeksopzet. Onze werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek concludeerde dat zowel de vraagstelling, als de onderzoeksmethoden onvoldoende de objectiviteit en generaliseerbaarheid van het onderzoek borgden. Daarom heeft de NVvTO besloten om niet mee te werken aan dit onderzoek en hebben wij onze leden geadviseerd niet deel te nemen. Dit betekent tevens dat de steekproef besproken in het rapport onze leden niet representeert.

De NVvTO is een actieve vereniging van ouders die zeer weloverwogen, met veel kennis van zaken en oog voor de behoefte van hun kinderen, thuisonderwijs verzorgen.

handenthuisonderwijs

Voor meer informatie over de NVvTO kunt u contact opnemen met persvoorlichting 06- 24 68 87 91, persvoorlichter@nvvto.eu.

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.