Onderzoeken

Thuisonderwijs vanuit wetenschappelijk oogpunt

Verzonden als bijlage bij de Kamerbrief: Zienswijze Thuisonderwijs voor rondetafelgesprek 14-11-2013 Deze toelichting is opgesteld door de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van de NVvTO en gaat in op twee belangrijke punten in het debat over thuisonderwijs, namelijk: (1) dat thuisonderwijs prima kan voldoen in het recht op onderwijs van kinderen; en (2) dat kinderen die thuisonderwijs […]