Politiek

Wetsvoorstel thuisonderwijs oogst veel kritiek

Ouders, kinderen, de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) en andere thuisonderwijsorganisaties hebben de afgelopen weken kritisch gereageerd op het wetsvoorstel voor thuisonderwijs tijdens een door het ministerie van OCW georganiseerde internetconsultatie. De NVvTO is voorstander van een wettelijke regeling maar is ontevreden over de uitwerking van dit wetsvoorstel. Het voorstel werpt onnodige drempels op zoals […]

NVvTO reactie op debat thuisonderwijs in de Tweede Kamer

Thuisonderwijs opnemen als volwaardige onderwijsvorm in de wet? Hoe toezicht houden op thuisonderwijs? Dat waren de vragen die op woensdag 16 maart aan de orde kwamen tijdens een algemeen overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Dekker. Op de agenda stond de brief die de staatssecretaris in november naar de Tweede Kamer stuurde, met daarin […]

Thuisonderwijs in de wet – persbericht NVvTO

Op 16 maart is een doorbraak in het thuisonderwijsdebat mogelijk. De Tweede Kamer gaat op die dag tijdens een algemeen overleg in debat met staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Dekker wil het thuisonderwijs als volwaardige onderwijsvorm in de wet opnemen en toezicht regelen, zoals de Onderwijsraad in 2012 al adviseerde. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) […]

Tweede Kamer 16 maart in debat over thuisonderwijs

Op woensdag 16 maart gaat de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg in debat met staatssecretaris Dekker over thuisonderwijs. Op de agenda staan de voorstellen van de staatssecretaris over een nieuwe regeling voor thuisonderwijs die hij op 18 november 2015 naar de Tweede Kamer zond: ‘Onderwijs op een andere locatie dan school’. De brief bevat meerdere onderwerpen. […]

Apart overleg over thuisonderwijs

Eerder schreven wij op deze website dat de brief van de staatssecretaris ‘Onderwijs op een andere locatie dan school’ op 15 december a.s. behandeld zal worden in de Tweede Kamer. In deze brief wordt onder andere geschreven over thuisonderwijs. Vandaag kregen wij bericht dat het onderwerp thuisonderwijs niet op 15 december a.s. behandeld zal worden. […]