Reactie NVvTO op verzoek gemeente Rotterdam aan Kinderbescherming om onderzoek te doen naar vijftien thuisonderwijsgezinnen

Onlangs viel bij vijftien Rotterdamse thuisonderwijsgezinnen een brief op de mat van de gemeente Rotterdam. In deze brief kondigde de gemeente aan dat zij deze vijftien gezinnen hadden aangemeld voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.
Aanleiding voor deze melding is een al maandenlang lopend conflict tussen deze ouders en de gemeente Rotterdam. Dit conflict is van beleidsmatige aard en betreft geen concrete zorgen over de kinderen, maar gaat over het geven van thuisonderwijs en vrijstellingen van de leerplicht op basis van richtingbedenkingen (artikel 5.b van de Leerplichtwet).
Op landelijk niveau staat thuisonderwijs al een paar jaar op de politieke agenda. Het ministerie van OCW is bezig met een inventarisatie om het recht op onderwijs van kinderen met een vrijstelling van de leerplicht uitgebreider in de Leerplichtwet te verankeren.
De gemeente Rotterdam probeert op deze zaken vooruit te lopen door op de stoel van de wetgever te gaan zitten en eigen beleid op te stellen. In dit beleid worden eisen aan de ouders gesteld die in strijd zijn met de wet en worden zij verplicht tot een niet bij wet geregeld gesprek met de leerplichtambtenaar. De gemeente probeert nu de gezinnen die hier niet aan willen meewerken, en zich hierbij op de wet beroepen, door middel van een melding bij de kinderbescherming alsnog tot medewerking te dwingen.
In bijgaande brief heeft de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd om niet in te gaan op het verzoek van de gemeente Rotterdam om een onderzoek in te stellen naar deze Rotterdamse gezinnen die met veel kennis van zaken en op consciëntieuze wijze thuisonderwijs geven aan hun kinderen.

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.