Thuisonderwijs in de wet – persbericht NVvTO

Op 16 maart is een doorbraak in het thuisonderwijsdebat mogelijk. De Tweede Kamer gaat op die dag tijdens een algemeen overleg in debat met staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Dekker wil het thuisonderwijs als volwaardige onderwijsvorm in de wet opnemen en toezicht regelen, zoals de Onderwijsraad in 2012 al adviseerde.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) vindt een wettelijke regeling voor thuisonderwijs een positieve ontwikkeling. Zij pleit hiervoor al vanaf 2011, onder andere met diverse petities. Maar de NVvTO vreest dat, door een opeenstapeling van strenge maatregelen, voor ouders en kinderen de toegang tot het thuisonderwijs praktisch onmogelijk zal worden. “Van geen enkele van deze maatregelen is aangetoond dat ze bijdragen tot beter onderwijs”, merkte dr. H. Blok op, die vanuit de Universiteit van Amsterdam veel wetenschappelijk onderzoek deed op het terrein van (thuis)onderwijs.
De voorwaarden die Dekker wil invoeren zijn gebaseerd op het klassikale schoolonderwijs, en als zodanig niet passend bij het veelzijdige karakter van thuisonderwijs. De NVvTO is er daarom nog niet van overtuigd dat de staatssecretaris het thuisonderwijs daadwerkelijk een warm hart toedraagt.

De NVvTO heeft uitvoerig in de praktijk onderzocht welke instrumenten van kwaliteitsborging en toezicht werken en draagvlak hebben. Hierover heeft zij het ministerie grondig geïnformeerd.
Met deze uitkomsten heeft staatssecretaris Dekker echter niets gedaan. In plaats daarvan gaat hij met een eigen waslijst aan maatregelen naar de Tweede Kamer en laat hij de adviezen uit het veld links liggen.

De NVvTO vraagt de Tweede Kamer om de inzichten die bij dit praktijkonderzoek zijn opgedaan als leidend te nemen. De NVvTO ziet een model voor zich waarbij de vereniging voor kwaliteitsborging van het onderwijs zorgt door o.a. deelname van ouders aan workshops en intervisie. Daarnaast kan de onafhankelijke Stichting Keurmerk Thuisonderwijs, die daartoe opgericht is door enkele wetenschappers, de onderwijsplannen van de ouders beoordelen en voorzien van een keurmerk. De rol van de Onderwijsinspectie bestaat in dit model uit het toezien op de uitvoering van deze regeling.

Wanneer de Tweede Kamer op 16 maart besluit tot een wettelijke regeling, zal het nog twee jaar duren voordat de nieuwe wet klaar is. Tot die tijd zal de huidige vrijstellingsregeling van kracht blijven.

De NVvTO, die afgelopen december 15 jaar bestond, kijkt uit naar het debat en hoopt dat de regeringspartijen en de oppositie eindelijk de handen ineenslaan om tot een goed werkbare regeling te komen. Ouders, die op verantwoorde wijze zorgvuldig thuisonderwijs bieden, en hun kinderen, die dat onderwijs ontvangen, verdienen deze duidelijkheid.

De NVvTO is een landelijke belangenvereniging voor ouders die thuisonderwijs geven. Zij ondersteunt ouders door het geven van informatie, zij organiseert workshops en faciliteert intervisiegroepen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Tonnie Nijenhuis, woordvoerder en waarnemend voorzitter, 06 – 515 99 214.

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.