FAQ

Wat is thuisonderwijs?

Thuisonderwijs betekent dat kinderen niet dagelijks het huis verlaten om naar school te gaan maar leren onder begeleiding van hun ouder(s) of verzorgers.

Wie kan thuisonderwijs geven?

Iedere ouder die zichzelf daarvoor geschikt acht kan thuisonderwijs geven. Er is geen bijzondere kennis of opleiding voor nodig.

Om welke redenen kiezen ouders voor thuisonderwijs?

De redenen kunnen bijzonder uiteenlopen. Sommige ouders kiezen voor thuisonderwijs om redenen van religie of levensbeschouwing. Andere ouders zijn aanhangers van een bepaalde opvoedingsvisie. Een aantal ouders komt tot de keuze van thuisonderwijs nadat blijkt dat er voor hun kind geen passend plekje is in het reguliere onderwijs, b.v. wegens een leerbelemmering of hoogbegaafdheid. Weer andere ouders kiezen voor thuisonderwijs omdat ze een sterke band met hun kind(eren) willen opbouwen, of gewoon omdat ze het leuk vinden.

Achtergrond: Thuisonderwijs als alternatief voor school?

Hebben ouders voldoende kennis om thuisonderwijs te geven?

Goed onderwijs bestaat niet enkel uit het overdragen van kennis. In onze moderne maatschappij waarin kennis snel veroudert is het juist belangrijk te leren hóé aan kennis te komen. Ouders die thuisonderwijs geven, geven meestal aan dat zij met hun kinderen veel leren. Wanneer nodig kunnen ze gebruik maken van aanvullende informatiebronnen, bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis in bepaalde vakken onder ouders, schriftelijke cursussen, of het inhuren van derden voor een bepaald deel van het onderwijs.

Achtergrond: De effectiviteit van thuisonderwijs: een overzicht van onderzoeksresultaten – Henk Blok (PDF)

Kunnen ouders die minder welvarend zijn ook thuisonderwijs
geven?

Een laag inkomen hoeft geen belemmering te zijn om thuisonderwijs te geven. In onze informatiemaatschappij ligt kennis overal voor het oprapen. Het is wel belangrijk dat minstens één ouder voldoende tijd en geduld heeft om aan zijn/haar kind(eren) te besteden.

Is de school niet essentieel voor het aanleren van sociale vaardigheden?

Kinderen die niet naar school gaan kunnen voldoende gelegenheden hebben voor sociale contacten buiten het gezin, bijvoorbeeld kerk, clubs, cursussen en bijeenkomsten van thuisonderwijsgezinnen.

Achtergrond: Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling? – Henk Blok (PDF)

Mag thuisonderwijs wel?

Volgens de huidige Nederlandse leerplicht en onderwijswetten is naar school gaan verplicht tenzij aanspraak gemaakt wordt op vrijstelling. De gronden waarop aanspraak gemaakt kan worden zijn beperkt. De meest gebruikte grond wordt besproken in de toelichting op voorbeeldbrief richtingbedenkingen.

Meer antwoorden op veel voorkomende vragen staan bij “Informatie over thuisonderwijs