Gezin vlucht om thuisonderwijs

Een christelijk gezin uit Rotterdam is naar Ierland geëmigreerd omdat thuisonderwijs door de gemeente steeds moeilijker wordt gemaakt. Voor meer informatie bekijk het hele artikel in het ND en de reportage van de EO ‘Dit is de dag’.

Apart overleg over thuisonderwijs

Eerder schreven wij op deze website dat de brief van de staatssecretaris ‘Onderwijs op een andere locatie dan school’ op 15 december a.s. behandeld zal worden in de Tweede Kamer. In deze brief wordt onder andere geschreven over thuisonderwijs. Vandaag kregen wij bericht dat het onderwerp thuisonderwijs niet op 15 december a.s. behandeld zal worden. […]

NVvTO pleit voor passende oplossingen voor thuisonderwijs

In november stuurde staatssecretaris Dekker de brief ‘Onderwijs op een andere locatie dan school’ naar de Tweede Kamer. In deze brief wordt onder andere het onderwerp thuisonderwijs aangesneden. De Tweede Kamer zal de inhoud van deze brief op dinsdag 15 december tijdens een Algemeen Overleg met de staatssecretaris bespreken. De NVvTO heeft vandaag een brief […]

NVvTO ledenbijeenkomsten over politieke ontwikkelingen

Staatssecretaris Dekker stuurde op 18 november j.l. de brief ‘Onderwijs op een andere locatie dan school‘ aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt onder andere thuisonderwijs besproken. De staatssecretaris beschrijft hoe hij in de toekomst thuisonderwijs in de wet wil vastleggen en welke eisen hij aan thuisonderwijs wil gaan stellen.   De Nederlandse Vereniging voor […]

Reactie NVvTO op verzoek gemeente Rotterdam aan Kinderbescherming om onderzoek te doen naar vijftien thuisonderwijsgezinnen

Onlangs viel bij vijftien Rotterdamse thuisonderwijsgezinnen een brief op de mat van de gemeente Rotterdam. In deze brief kondigde de gemeente aan dat zij deze vijftien gezinnen hadden aangemeld voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Aanleiding voor deze melding is een al maandenlang lopend conflict tussen deze ouders en de gemeente Rotterdam. Dit […]