Workshops voorjaar 2019

Opnieuw een reeks workshops! Nog niet alles heeft een datum, maar eventueel kun je je altijd aanmelden voor de wachtlijst: Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden 24 februari  – Werkendam [VOL] Interesse? Schrijf je in voor de wachtlijst! Startende thuisonderwijzers: 16 februari  – Leiden [VOL] 24 februari – Apeldoorn [VOL] Interesse? Schrijf je in voor de wachtlijst! Schrijf je thuisonderwijsplan: 16 maart […]

Thuisonderwijs in het regeerakkoord

In het regeerakkoord dat op 10 oktober werd gepubliceerd worden afspraken over thuisonderwijs beschreven. De NVvTO is positief over dat het wettelijk regelen van thuisonderwijs nu door de nieuwe regering is opgenomen in het regeerakkoord en ziet dit als een grote stap in de goede richting van een goede thuisonderwijswet.

Een nieuwe website…

Al enige tijd wordt er hard een nieuwe website van onze vereniging gewerkt. We verwachten die website voor het eind van dit jaar hier online te hebben. Tot die tijd zal deze website wel online blijven (en blijft alle oude informatie dus beschikbaar), maar het bijwerken van artikelen gebeurt nu even met een _iets_ lagere […]

Algemene Ledenvergadering NVvTO 30 juni 2018

Zaterdagmiddag 30 juni 2018  zal de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs plaatsvinden in het midden van het land. Op de ALV wordt teruggekeken op afgelopen jaar en vooruit gezien naar komend jaar. Vanwege het regeerakkoord van 2017 is dat dit keer extra bijzonder. Daarnaast komt natuurlijk het algemene reilen en zeilen van […]

Wetsvoorstel thuisonderwijs oogst veel kritiek

Ouders, kinderen, de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) en andere thuisonderwijsorganisaties hebben de afgelopen weken kritisch gereageerd op het wetsvoorstel voor thuisonderwijs tijdens een door het ministerie van OCW georganiseerde internetconsultatie. De NVvTO is voorstander van een wettelijke regeling maar is ontevreden over de uitwerking van dit wetsvoorstel. Het voorstel werpt onnodige drempels op zoals […]

Kinderombudsman stelt Rotterdamse thuisonderwijsouders in het gelijk

Rotterdamse thuisonderwijsouders dienden een klacht in bij de kinderombudsman over de acties van wethouder Hugo de Jonge. De kinderombudsman oordeelde dat de wethouder de privacy van de kinderen inderdaad heeft geschaad. In het AD van 19 juli j.l. stelt kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld: ’Er is een machtsstrijd ontstaan tussen de gemeente en thuisonderwijsouders over de […]

Onderwijsrecht voor thuisonderwijskinderen goed geborgd

Onderwijsrecht voor thuisonderwijskinderen goed geborgd

Op 26 mei jl. presenteerde een studente van de Universiteit van Tilburg haar rapport over kinderrechten ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs?’. Eind 2015 nam zij contact op met de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs met een verzoek om medewerking aan haar onderzoek. De NVvTO heeft een gesprek gehad met de onderzoekster en informatie ontvangen over […]

Informatiebijeenkomst Thuisonderwijs voor geïnteresseerden

Informatiebijeenkomst Thuisonderwijs voor geïnteresseerden

Overweeg je om thuisonderwijs te gaan geven? Of ben je ouder van een thuiszitter? Vraag je je af hoe je aan lesmateriaal kan komen? En hoe het zit met de sociale contacten van je kind? Wat een vrijstelling van de leerplicht juridisch inhoudt? Schrijf je dan in voor de informatiebijeenkomst ‘Thuisonderwijzers voor geïnteresseerden’. De informatiebijeenkomst […]