Dag van de Leerplicht: ‘Recht op thuisonderwijs’

19 maart is de dag van de Leerplicht met dit  jaar als thema ‘recht op onderwijs’. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs, de NVvTO, constateert dat kinderen die van hun ouders thuisonderwijs krijgen in alle gevallen zijn voorzien in dit recht op onderwijs. Zo is gebleken uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Het is tijd om het recht op […]

Workshop 'Thuisonderwijs voor geïnteresseerden'

Workshop ‘Thuisonderwijs voor geïnteresseerden’

Overweeg je om thuisonderwijs te gaan geven? Een belangrijk keuzemoment, waarbij er vaak nog veel vragen leven. Ben je je aan het oriënteren op een passende onderwijskeuze voor je kind? Vraag je je af wat er juridisch bij komt kijken? En hoe het zit met de sociale contacten van je kind? Schrijf je dan in […]

Workshop Startende thuisonderwijzers

Workshop Startende thuisonderwijzers

Heb je besloten om thuisonderwijs te gaan geven? Een belangrijke beslissing waarna er vaak nog veel vragen leven. Ben je je aan het oriënteren op het ‘hoe’? Vraag je je af hoe dat nu moet met …? Vraag je je af hoe de overgang naar vervolgonderwijs verloopt of hoe kinderen een schooldiploma kunnen halen? Schrijf […]

Recht op thuisonderwijs, óók in Rotterdam

De NVvTO heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van het voornemen van onderwijswethouder de Jonge van Rotterdam om vijftien gezinnen in zijn stad komend schooljaar het geven van thuisonderwijs te willen ontnemen of ontmoedigen. Naar onze informatie geven vijftien gezinnen in Rotterdam hun kinderen enige jaren legaal thuisonderwijs op basis van een wettelijke vrijstellingsregeling in de […]