EenVandaag: Thuisonderwijs: verbieden of juist openstellen?

Op donderdag 31 juli heeft EenVandaag een reportage uitgezonden over thuisonderwijs. De reportage start met een bezoek bij een thuisonderwijzer die haar kinderen van vijf en zes thuis lesgeeft. Daarna komen hoogleraar Educatie Pedagogiek Paul Leseman en hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens aan het woord over dit onderwerp. Eenvandaag-Selection_013

Herinnering: de jaarlijkse kennisgeving versturen

Dit is een herinnering voor mensen die zich beroepen op art 5 sub b (richtingbedenkingen) of 5 sub c (inschrijving op een school in het buitenland). De kennisgeving over het komend schooljaar dient vóór 1 juli te zijn binnengekomen bij de gemeente. Dit jaar is dat dus uiterlijk maandag 30 juni.

De voorbeeldbrieven op deze site zijn aangepast aan de nieuwe wettelijk eisen. In het geval van richtingbedenkingen kan de korte voorbeeldbrief worden verstuurd, onder vermelding dat het een kennisgeving betreft voor het schooljaar 2014-2015.

Bij vervolgberoepen op artikel 5 sub a geldt deze verplichting ook, behalve als uw kind voorgoed ongeschikt voor schoolgang is bevonden.

De brief kan eventueel uitgebreid worden met een verwijzing naar eerdere correspondentie en een (korte) omschrijving van uw eigen richting.

Algemene Ledenvergadering 7 juni 2014

Zaterdagmiddag 7 juni 2014 zal een Algemene Ledenvergadering van de NVvTO plaatsvinden in Doorn.

Leden en donateurs krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Thuisonderwijs in de schijnwerpers 2013

Het nieuwe jaar leent zich voor reflecties en blikken vooruit - zeker bij de dynamiek die het jaar 2013 kenmerkte. In een kort overzicht nemen we u mee naar de meest opvallende zaken op juridisch en mediagebied binnen het thuisonderwijsveld. Ook blikken we kort vooruit naar de eerste maanden van 2014.

Zomer 2013 – Dekker breekt ingezette koers van OCW door verbod op thuisonderwijs aan te kondigen

In juli afgelopen jaar kwam staatssecretaris Dekker met een Kamerbrief als reactie op het advies van de Onderwijsraad uit 2012 over Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief, Nieuwe richtingen aan de vrijheid van onderwijs. In deze Kamerbrief ‘Reactie op Onderwijsraadadvies artikel 23 in maatschappelijk perspectief’ kondigde de staatssecretaris aan de mogelijkheid voor vrijstelling wegens richtingbezwaren uit de Leerplicht te willen schrappen, waardoor thuisonderwijs verboden zou worden. Dit gaat in tegen het bovengenoemde advies van de Onderwijsraad én tegen het beleid van Dekkers voorganger op het ministerie van OCW, minister Van Bijsterveldt. De Onderwijsraad adviseert in haar rapport namelijk om voor thuisonderwijs wettelijke waarborgen te creëren dat ouders hun kinderen vervangend onderwijs[1] aanbieden en de overheid daar adequaat en proportioneel toezicht op uitoefent.

Het persbericht van de NVvTO en de door de NVvTO ontwikkelde website rechtopthuisonderwijs.nl weerlegden deze ongefundeerde draai van staatssecretaris Dekker. Ook verschenen er verschillende berichten Continue reading “Thuisonderwijs in de schijnwerpers 2013″

Wandelen met Sjoerd Karsten: Thuis naar school

In de serie ‘Wandelen met Sjoerd Karsten’ van Didactief Online dit keer een interessant filmpje onder de titel ‘Onderwijs thuis’. In zes minuten geeft professor Karsten een interessant beeld over hoe in een gezin in Brabant thuisonderwijs gegeven wordt. Tussendoor komen kort en bondig een groot aantal onderwerpen langs, zoals wie er vroeger thuisonderwijs gaf, hoe de Nederlandse situatie zich ontwikkeld heeft naast het schoolonderwijs, wetenschappelijke opvattingen en de actuele politieke situatie in Nederland ‘mag thuisonderwijs voortbestaan?’. Dit alles voorzien van mooie beelden. Een aanrader voor iedereen!