NVvTO pleit voor behoud thuisonderwijs in Nederland

Op 29 september aanstaande staat voor de Tweede Kamer het notaoverleg ‘Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet’ gepland. Tijdens dit notaoverleg wordt ook thuisonderwijs besproken. In de Kamerbrief van de NVvTO gaan wij in op de vier agendapunten van dit notaoverleg die thuisonderwijs betreffen, te weten het advies van de Onderwijsraad, de reactie op het Onderwijsraadadvies van staatssecretaris Dekker, […]

Algemene ledenvergadering 4 oktober

Zaterdagmiddag 4 oktober 2014 zal de tweede Algemene Ledenvergadering van 2014 van de NVvTO plaatsvinden in Rotterdam. De ALV staat in het teken van de politieke ontwikkelingen, de eerste bestuursperiode van het nieuwe bestuur, het benoemen van een nieuw bestuurslid en de voortgang op het gebied van pro-actief handelen in de werkgroepen Kwaliteit, Toezicht en […]

Kamerbehandeling Thuisonderwijs op 29 september

Op 29 september zal de commissie OCW van de Tweede Kamer debatteren over het onderwerp ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’. Deze datum is vastgesteld op de procedurevergadering van 4 september. De aanleiding voor dit debat is de brief van staatssecretaris Dekker aan de Kamer van juli 2013 ‘Reactie op onderwijsraadadvies Artikel 23 Grondwet in […]

Thuisonderwijs: Maatwerk aan huis

Thuisonderwijs: Maatwerk aan huis

In het meest recente nummer van DRS – Magazine Online, verscheen een artikel van de heer Nijenhuis, voormalig voorzitter van de NVvTO. In het artikel belichten de redacteur en Nijenhuis de verschillende facetten van thuisonderwijs op basis van richtingsbedenkingen.