Herinnering: de jaarlijkse kennisgeving versturen

Dit is een herinnering voor mensen die zich beroepen op art 5 sub b (richtingbedenkingen) of 5 sub c (inschrijving op een school in het buitenland). De kennisgeving over het komend schooljaar dient vóór 1 juli te zijn binnengekomen bij de gemeente. Dit jaar is dat dus uiterlijk dinsdag 30 juni. De voorbeeldbrieven op deze […]

Rotterdam toespraak 29 april 2015

Namens de NVvTO sprak Tonnie Nijenhuis voor de leden van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeente Rotterdam vanmiddag op 29 april 2015 tijdens het debat over thuisonderwijs en vrijstelling van leerplicht: Geachte Commissieleden, geachte Wethouder, Namens de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs voer ik vandaag hier het woord. De NVvTO is een […]

Machtsmisbruik tegen ouders en kinderen

Begin april verscheen het voorstel van het college van B&W van de gemeente Rotterdam over het voorgestelde beleid voor vrijstelling op basis van 5 onder b. De voorstellen zijn in strijd met de huidige wetgeving, zijn niet in lijn met de jurisprudentie en zijn niet in lijn met de ontwikkeling van nieuwe wetgeving over vrijstelling en […]

Onderwijs op maat

Wanneer onderwijsvernieuwers spreken over maatwerk op school voor ieder kind, krijgen ze alle handen op elkaar. Bijvoorbeeld het aanbieden van een ‘maatwerkdiploma’ waarin examen gedaan kan worden op verschillende niveau’s voor verschillende vakken, kan op veel sympathie rekenen. “Maar zo veel bijval als het ‘maatwerkdiploma’ krijgt, op zo weinig begrip kunnen ouders rekenen die hun […]

Twee zienswijzen op thuisonderwijs 

Staatssecretaris Dekker: “Je moet wel een goed verhaal hebben om thuisonderwijs te geven”. Luister hier naar zijn visie. Oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs Nijenhuis:”Thuisonderwijs is een goede effectieve onderwijsvorm”. Luister hier (vanaf 6,45 minuten) naar zijn visie.