Recht op thuisonderwijs, óók in Rotterdam

De NVvTO heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van het voornemen van onderwijswethouder de Jonge van Rotterdam om vijftien gezinnen in zijn stad komend schooljaar het geven van thuisonderwijs te willen ontnemen of ontmoedigen. Naar onze informatie geven vijftien gezinnen in Rotterdam hun kinderen enige jaren legaal thuisonderwijs op basis van een wettelijke vrijstellingsregeling in de […]

Aangenomen motie geen oplossing voor thuisonderwijzers

Onlangs is in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een motie van PvdA kamerlid Ypma over leerbare thuiszitters aangenomen. In deze motie wordt gevraagd om het versoepelen van de leerplicht om meer mogelijkheden te creëren voor kinderen die niet fulltime op school onderwijs kunnen volgen. De NVvTO is blij om te zien dat er […]

Column: Dag van het Thuisonderwijs

De week van 29 september tot 3 oktober 2014 is uitgeroepen tot Nationale OnderwijsWeek. Het motto van deze week is dit jaar Beter Samen. Op de website lees ik het volgende: ‘Het thema Beter Samen is dus ook een oproep aan de samenleving. Het is een pleidooi om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het leren en […]