Lidmaatschap


Als lid draag je bij aan de werkzaamheden van de NVvTO en geef je thuisonderwijs een stem. Je kan actief worden in een van onze werkgroepen, en via besluitvorming op de ALV kun je de koers van de vereniging (mede)bepalen. Bovendien biedt het lidmaatschap je een aantal voordelen:

  • Vertegenwoordiging bij de politiek
  • Adequate informatievoorziening
  • Toegang tot onze Thuisonderwijzers Community
  • Korting op activiteiten
  • 12x per jaar onze nieuwsbrief
  • De mogelijkheid om mee te doen aan intervisie
  • Mogelijkheid om leermaterialen te bestellen (op vertoon van bewijs van vrijstelling)

Lid worden van de NVvTO is eenvoudig: vul het aanmeldformulier in en maak het lidmaatschapsgeld over.

Lid worden


Iedereen die thuisonderwijs geeft, heeft gegeven of gaat geven aan eigen, leerplichtige kinderen kan lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs.

Wanneer twee of meer volwassenen thuisonderwijs geven aan dezelfde kinderen, kunnen zij ieder apart lid worden van de vereniging.

Aanmelden

Donateur worden


Misschien ben je niet van plan zelf thuisonderwijs te geven, maar draag je de vereniging toch een warm hart toe. Mogelijk heb je zelf thuisonderwijs genoten, of ben je beroepsmatig betrokken bij (thuis)onderwijs.

Als donateur steun je het werk van de vereniging en draag je bij aan het verwezenlijken van haar doelen.

Aanmelden