Juridisch


Het doel van deze pagina's is om ouders die thuisonderwijs overwegen bekend te maken met enkele juridische aspecten in de huidige Nederlandse situatie. Thuisonderwijs bestaat wel in Nederland, maar het is geen officieel erkende onderwijsvorm. Het is daarom niet altijd eenvoudig er goede informatie over te vinden. Toch is dat wel belangrijk, ook omdat thuisonderwijzers er vaak vragen over krijgen.

Het ligt buiten de strekking van deze website om adviezen te geven of om stelling te nemen over de leerplicht en de onderwijswetten. Vanzelfsprekend kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Het verdient dan ook aanbeveling zelfstandig kennis te nemen van de volledige tekst van de Leerplichtwet en de onderwijswetten, deze zijn te raadplegen op www.wetten.nl.

Mochten er zaken onduidelijk verwoord zijn of onjuist weergegeven, laat het ons dan per ommegaande weten.

De basis voor de juridische kant van thuisonderwijs wordt gevormd door de wetgeving. Lees hier meer over de belangrijkste wetsartikelen.

Wettelijk kader

Met onze website willen we informeren, niet adviseren. Daarom wijzen we voor persoonlijk advies graag door naar specialisten.

Meer informatie