Activiteiten


De NVvTO vindt goed onderwijs belangrijk. Met onze activiteiten informeren we over thuisonderwijs, maar willen we vooral ouders ondersteunen in hun verantwoordelijkheid het onderwijs vorm te geven.

Onze workshops geven achtergrond en richting op verschillende niveaus. Zeker voor wie thuisonderwijs nieuw is, is het ten zeerste aan te raden zich goed te informeren; onze workshops zijn voor veel mensen een goede basis.

Ook is er een tiental intervisiegroepen actief, waarin thuisonderwijzers elkaar helpen hun eigen thuisonderwijs te verbeteren. Door het delen van praktijkverhalen met anderen kom je soms tot inzichten die je zelf niet direct had gekregen.

Workshops


De NVvTO biedt een drietal workshops aan: voor geïnteresseerden, voor de startende thuisonderwijzer en voor mensen die een thuisonderwijsplan willen maken.

Ga naar Workshops

Intervisie


De NVvTO organiseert verschillende intervisiegroepen verspreid door het land, waarbij leden elkaar kunnen helpen het thuisonderwijs vorm te geven door hun ervaringen te delen.

Ga naar Intervisie