Verenigingsstructuur


De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is een organisatie van vrijwilligers. De NVvTO, met maximaal vijf bestuursleden, kent diverse commissies van actieve leden die het bestuur ondersteunen bij haar werkzaamheden. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) wordt het beleid van het bestuur besproken, verantwoord en waar nodig bijgesteld in overleg met de leden.

De activiteiten worden bekostigd uit de jaarlijkse contributies en bijdragen van donateurs, maar veel activiteiten (zoals bijvoorbeeld de workshops) zijn kostenneutraal. Hoe de vereniging verder is georganiseerd staat nader beschreven in de statuten van de NVvTO.

Meedoen?
Er is in onze vereniging altijd genoeg te doen voor wie graag bijdraagt aan het vormgeven van thuisonderwijs in Nederland. Dus als onderwerpen of taken van een commissie je aanspreken, of als je op een andere manier actief wilt zijn voor de vereniging, laat het bestuur dat dan even weten: contact.

Ook algemene reacties en op- of aanmerkingen zijn van harte welkom: een vereniging wordt immers gevormd door haar leden.

Bestuur

Mijn naam is Sijbrand Balkema en ik ben vader van 4 zoons in de basisschoolleeftijd. Voor ons begon thuisonderwijs in 2014, toen de oudste leerplichtig werd en wij geen passende school konden vinden. In het dagelijks leven werk ik voor een ingenieurs- en adviesbureau, dus op het gebied van onderwijs richt ik me thuis ook vooral op de exacte vakken.

Binnen de vereniging houd ik me bezig met allerhande zaken, maar in het bijzonder met het uitzetten van de lijn voor de vereniging. Dat doe ik niet alleen, maar juist in samenspraak met zoveel mogelijk andere leden en een aantal commissies (vooral politiek & lobby en communicatie).

Commissies

De commissie Workshops zorgt voor inhoud, planning en administratie van de workshops, daaronder valt ook de coördinatie van de workshopsleiders.

Het vinden van gemotiveerde en voldoende ervaren workshopleiders blijft een uitdaging, met name doordat er steeds meer workshops gegeven (kunnen) worden. Hier wordt aan gewerkt door regelmatig nieuw geïnteresseerden mee te laten draaien bij een workshop. Meer informatie over workshops: elders op deze website

Voor wie graag vertelt over wat thuisonderwijs zoal inhoudt: laat het weten aan de coördinator, dan kunnen we kijken hoe jouw enthousiasme voor succesvolle workshops kan worden ingezet.