Sociaal-emotionele ontwikkeling


Een van de meestgestelde vragen aan thuisonderwijzers is: ‘Hoe staat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling? Missen de kinderen geen vriendjes in een klas met leeftijdsgenoten?’ Ook ouders die zich voor het eerst verdiepen in thuisonderwijs hebben hier vaak vragen over. Op deze pagina willen we daar nader op ingaan.

Sociaal-emotionele ontwikkeling is een breed begrip en niet iedereen bedoelt er in de praktijk hetzelfde mee. Vaak wordt de term ook gebruikt wanneer mensen ‘sociale contacten’ bedoelen.

Op deze website hanteren we de volgende definitie van sociaal-emotionele ontwikkeling: dat kinderen leren omgaan met anderen (het sociale deel) en leren omgaan met gevoelens zoals vreugde, verdriet en boosheid (het emotionele deel).