Intervisie


Een intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen binnen hetzelfde vakgebied. Voor thuisonderwijzers is dit een heel geschikte manier om elkaar in een veilige omgeving vragen voor te leggen, ervaringen te delen en elkaar zo verder te helpen het onderwijs vorm te geven. Zo helpt dit kwaliteitsinstrument niet alleen de directbetrokkenen, maar ontstaat er ook een breder wederzijds begrip over de rijkheid en uitdagingen van het thuisonderwijs.

De intervisiegroepen zijn vaste groepen; de leden ervan worden ingedeeld of melden zich aan als groep. De groepen komen twee tot vier keer per jaar bij elkaar, bij een van de deelnemers thuis en worden begeleid door een getrainde intervisiebegeleider. Inhoudelijk zal de begeleider geen bijdrage leveren.

Er zijn intervisiegroepen verspreid over heel Nederland.

Thema's die bij intervisie aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • Het onderwijsaanbod (educatieve methoden en materialen)
  • Sociale en emotionele ontwikkeling
  • Hoe ga je om met vragen vanuit je omgeving?

Heb je interesse om ook deel te nemen aan een intervisiegroep, wil je misschien begeleider worden of heb je andere vragen? Laat dat dan weten aan de werkgroep via het contactformulier.