Intervisie


Een intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen binnen hetzelfde vakgebied. Voor thuisonderwijzers is dit een heel geschikte manier om elkaar in een veilige omgeving vragen voor te leggen, ervaringen te delen en elkaar zo verder te helpen het onderwijs vorm te geven. Zo helpt dit kwaliteitsinstrument niet alleen de directbetrokkenen, maar ontstaat er ook een breder wederzijds begrip over de rijkheid en uitdagingen van het thuisonderwijs.

De intervisiegroepen zijn vaste groepen van 4-6 deelnemers; de leden ervan worden ingedeeld of melden zich aan als groep. De groepen komen minimaal 6 uur per jaar bij elkaar in tenminste 2 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats bij een van de deelnemers of bij de intervisieleider thuis. De groep wordt begeleid door een getrainde intervisie, die het gesprek leidt volgens een vast gespreksmodel. Inhoudelijk zal de intervisieleider geen bijdrage leveren. De intervisieleider kan in een andere groep aansluiten als deelnemer om inhoudelijk mee te doen.

Er zijn intervisiegroepen verspreid over heel Nederland. Op de kaart staan de locaties waar groepen actief zijn of in oprichting zijn. In sommige groepen is nog plaats (zie kaart). Bij voldoende aanmeldingen uit een bepaalde regio kan een nieuwe groep worden opgericht. Een groep kan zich ook als geheel aanmelden. Sinds de laatste update van de kaart kan een en ander veranderd zijn. Dus neem contact op voor de mogelijkheden.

Thema's die bij intervisie aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • Het onderwijsaanbod (educatieve methoden en materialen)
  • Sociale en emotionele ontwikkeling
  • Hoe ga je om met vragen vanuit je omgeving?

Heb je interesse om deel te nemen aan een intervisiegroep? Wil je interviesieleider worden? Of allebei? Heb je andere vragen? Laat dat dan weten via het contactformulier onder het onderwerp intervisie.