Wie kiest er voor thuisonderwijs?


De groep ouders die voor thuisonderwijs kiest, is heel divers. Thuisonderwijzers vind je terug in alle lagen van de bevolking, met alle levensbeschouwingen en religies die Nederland rijk is. Het is een kleine groep mensen die één gemeenschappelijk kenmerk heeft: het zijn betrokken en gemotiveerde ouders, die na grondig vooronderzoek een weloverwogen besluit nemen, waarbij het belang van hun kind(eren) een centrale rol speelt.

Achtergrond van de ouders

De achtergrond van ouders die voor thuisonderwijs kiezen verschilt enorm. Je vindt er meubelmakers, tandartsen, stratenmakers, ambtenaren, grafisch ontwerpers, ingenieurs, onderwijzers, tekstschrijvers, wetenschappers, therapeuten, juristen, ict-ers en ondernemers. In de praktijk blijken al deze ouders uitstekend in staat te zijn hun kinderen goed onderwijs te geven. Dit is ook bevestigd in vele buitenlandse en Nederlandse onderzoeken.

Maar er zijn ook eigenschappen die vrijwel alle thuisonderwijzers delen: nieuwsgierigheid, betrokkenheid, leergierigheid en een brede belangstelling. Ze zijn graag bereid om andere thuisonderwijzers te helpen op vlakken van hun expertise. Zo worden er workshops georganiseerd over rekenen, biologie, handvaardigheid en veel, veel meer.

Levensbeschouwing

Van de ouders die thuisonderwijs geven, beroept verreweg de grootste groep zich op vrijstelling van de leerplicht op basis van artikel 5 sub b uit de Leerplichtwet 1969. Dit artikel houdt van oudsher in dat ouders zich kunnen beroepen op vrijstelling van de leerplicht als er geen school van hun levensbeschouwelijke richting in de buurt is ('richtingsbezwaar'). Een beroep op dit artikel moet voldoen aan een aantal voorwaarden, die in de wet genoemd staan.

Daarnaast is er een grote groep thuisonderwezen kinderen die valt onder artikel 5 sub a van de Leerplichtwet. Dit artikel geeft vrijstelling van de leerplicht als het kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om een school te bezoeken. Hier kun je meer lezen over de juridische aspecten van thuisonderwijs.

Thuisonderwijzers vertegenwoordigen de veelzijdigheid die Nederland kenmerkt. Je vindt er onder meer evangelischen, holisten, oud-katholieken, joden, gereformeerden en humanisten. Omdat zij elkaar bij allerlei gelegenheden, uitstapjes en gezamenlijke lessen treffen, komt een thuisonderwijskind in contact met veel verschillende levensbeschouwingen.

Kinderen in alle soorten en maten

Naast de achtergrond van de ouders, is ook de groep kinderen zeer divers: artistieke kinderen, kinderen met een wiskundeknobbel, schaakkampioenen, hoogbegaafde kinderen, moeilijk lerende kinderen of gewoon heel gemiddelde kinderen. Kinderen met gedragsproblemen of medische problemen. Kinderen in de basisschoolleeftijd of die voortgezet onderwijs volgen, grote gezinnen en kleine gezinnen.

Ieder kind en iedere gezinssituatie heeft zijn eigen aanpak. Een groot gezin vergt bijvoorbeeld een goede organisatie van de ouders, terwijl ouders met één kind meer werk maken van het voorzien in afwisseling en sociale contacten. Door het aanpassen van de onderwijsmethode is goed onderwijs mogelijk voor ieder kind, met iedere leerstijl en alle talenten, interesses en leeftijden.

Moeder van een jongen (14) en drie meisjes (11, 6 en 1): ‘Eigenlijk verschillen we niet zo veel van vrienden met schoolgaande kinderen: we vinden het leuk om onze kinderen iets uit te leggen, we praten veel samen, houden ervan om leuke dingen met het gezin te doen en komen graag samen met vrienden. We hebben er alleen wat meer tijd voor, omdat het individuele lesgedeelte efficiënt werkt. Het is geweldig om te zien hoe kinderen in alle situaties leren, concepten ineens tot hen doordringen en hoe ze bezig zijn met maatschappelijke ontwikkelingen. En ik vind het fijn dat we extra tijd en aandacht kunnen besteden aan dingen waar ze moeite mee hebben.

Natuurlijk weet ik niet alles. Soms roep ik hulp in, net zoals we muziekleraren en sportdocenten inhuren. Maar ik vind het vaak ook ontzettend leuk om méé te leren met mijn kinderen. Mijn opa zei altijd: “Je blijft je hele leven leren.” Zo is het.’

Kortom:

Dé thuisonderwijzer bestaat niet, net zoals dé Nederlander niet bestaat. De thuisonderwijsgemeenschap is een afspiegeling van de Nederlandse, diverse maatschappij. Wat thuisonderwijzers met elkaar verbindt, is een liefde voor onderwijs en voor onze kinderen. Ben je nieuwsgierig naar de mensen achter thuisonderwijs? Neem gerust contact met ons op en stel je vragen.