Over de NVvTO


Wat doet de NVvTO?

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs behartigt de belangen van haar leden in de volle breedte.

De NVvTO biedt informatie en beantwoordt vragen van leden en geïnteresseerden via de website, e-mail en telefoon. Hieronder vallen eerstelijns informatievragen. Voor tweedelijns informatie en individuele belangenbehartiging verwijzen we door aan de hand van een eigen Sociale kaart.

De NVvTO stimuleert en faciliteert onderlinge uitwisseling van ouders en hun kinderen door online netwerken en activiteiten voor ontmoetingen, en deling van kennis en ervaringen.

De NVvTO brengt thuisonderwijzers samen in een vereniging en maakt daarmee zaken mogelijk die voor individuele leden niet haalbaar zouden zijn; doorgaans zijn onderwijsinstanties namelijk gewend te werken met scholen.

Bij de overheid komt de NVvTO op namens en voor het ledencollectief, bijvoorbeeld over wet en regelgeving. 

Onze activiteiten voor thuisonderwijzers bestaan uit:

Daarnaast werken we aan bekendheid van thuisonderwijs door:

Iedereen die thuisonderwijs geeft, of wil gaan geven, is natuurlijk van harte welkom om lid te worden en bij te dragen aan het werk van de NVvTO. Zie daarvoor de pagina lid of donateur worden.