De vereniging


De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is sinds 2000 dé vereniging van en voor iedereen die zijn kinderen thuisonderwijs geeft, heeft gegeven of wil gaan geven.

Als vereniging willen we kennis en ervaring samenbrengen, zodat thuisonderwijzers er niet alleen voor staan. Daarnaast staan we samen sterker en kunnen we als vereniging ook doelgericht optreden ten opzichte van de politiek en betrokken instanties.

Bij de NVvTO zijn alle thuisonderwijzende ouders welkom. Dat is ongeacht religie, levensbeschouwing, geboorteland, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie en staat van gezondheid of (in)validiteit van ouder of kind. Juist die veelzijdigheid is voor de NVvTO een sterk punt: samen staan we voor onze belangen en kennen we tegelijkertijd de pluriformiteit die zo kenmerkend is voor thuisonderwijs.

Over de NVvTO


Een beknopt overzicht van wat de NVvTO doet en welke activiteiten er zoal worden georganiseerd. Vooral interessant voor wie snel kennis wil maken met de NVvTO.

De NVvTO

Vereniging


De NVvTO is een vrijwilligersorganisatie en gestructureerd met een bestuur en commissies die het praktische werk invulling geven. Hoeveel de NVvTO kan doen, wordt bepaald door hoe de leden zich inzetten voor verschillende taken.

Wellicht is er een taak die jij graag oppakt?

Structuur

Missie & visie


De vereniging heeft een aantal krachtige standpunten opgesteld die sturing geven aan de eigen activiteiten en aan het politieke beleid.

Missie & visie

Word lid!


Ben je er al uit en wil je gewoon direct lid worden?

Volg dan onderstaande link naar het aanmeldingsformulier, vul dat in en betaal de contributie.

Direct aanmelden