De vereniging


De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is sinds 2000 dé vereniging van en voor iedereen die zijn kinderen thuisonderwijs geeft, heeft gegeven of wil gaan geven.

Als vereniging willen we kennis en ervaring samenbrengen, zodat thuisonderwijzers er niet alleen voor staan. Daarnaast staan we samen sterker en kunnen we als vereniging ook doelgericht optreden ten opzichte van de politiek en betrokken instanties.

Bij de NVvTO zijn alle thuisonderwijzende ouders welkom. Dat is ongeacht religie, levensbeschouwing, geboorteland, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie en staat van gezondheid of (in)validiteit van ouder of kind. Juist die veelzijdigheid is voor de NVvTO een sterk punt: samen staan we voor onze belangen en kennen we tegelijkertijd de pluriformiteit die zo kenmerkend is voor thuisonderwijs.

Over de NVvTO


De NVvTO is een vereniging die draait op vrijwilligers. Hoeveel de NVvTO kan doen, wordt bepaald door hoe de leden zich inzetten voor verschillende taken.

De NVvTO

Missie & visie


De vereniging heeft een aantal krachtige standpunten opgesteld die sturing geven aan de eigen activiteiten en aan het politieke beleid.

Missie & visie

Lidmaatschap


Als lid van de NVvTO draag je direct bij aan beter thuisonderwijs in Nederland. Daarnaast biedt het lidmaatschap ook voordelen én kun je zelf actief bijdragen in een van onze commissies.

Meer informatie

Word lid!


Ben je er al uit en wil je gewoon direct lid worden?

Volg dan onderstaande link naar het aanmeldingsformulier, vul dat in en betaal de contributie.

Direct aanmelden