Tijdelijke vrijstelling


Voor kortere periodes (als vuistregel geldt maximaal een halfjaar) is vrijstelling van schoolbezoek mogelijk, in een sfeer van overmacht of na plaatsing op een wachtlijst. Soms kunnen, in overleg met diverse instanties zoals de school, de leerplichtafdeling en jeugdzorg, afspraken worden gemaakt over het tijdelijk niet naar school gaan. De school kan dan onderwijs voor het kind inkopen van een afstandsschool zoals de Wereldschool.

Dit gebeurt veelal in gevallen waarin het kind al een zodanig dossier van schoolproblematiek heeft opgebouwd, dat een overgang naar een andere school (waaronder speciaal onderwijs) geen vooruitzicht biedt op een goede oplossing. Net als bij een beroep op artikel 5 onder a valt de vrijstelling onder het oordeel van anderen dan de ouders zelf.