Wetsvoorstel 2020


English version

Begin juni is er een wetsvoorstel gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kinderen die naar school zijn geweest, mogen straks nog steeds niet overstappen naar thuisonderwijs en thuisonderwijs op grond van richtingbezwaren (levensovertuiging) wordt met dit voorstel voor veel gezinnen onmogelijk gemaakt.

Het thuisonderwijsveld is bij de totstandkoming van het voorstel enkel geïnformeerd. Wij betreuren het dat thuisonderwijs ondanks het veelbelovende regeerakkoord nog steeds geen plaats krijgt in het Nederlandse onderwijsbestel.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) pleit al jaren voor het mogelijk maken van thuisonderwijs voor alle kinderen, in combinatie met een daarop toegesneden toezicht dat de kwaliteit van het thuisonderwijs bevordert. Helaas doet dit wetsvoorstel geen van beide.

Thuisonderwijs biedt kansen, ook voor duizenden thuiszitters, hoogbegaafden en andere kinderen die vastlopen in het schoolsysteem. Het zou een verrijking zijn als thuisonderwijs ook na schoolgang mogelijk zou zijn. Het is in de huidige wet bovendien heel typisch dat je alleen een geldig beroep kunt doen op vrijstelling zolang je kind nog niet is ingeschreven op school.

lees meer...

Schrijfwijzer


Het is belangrijk dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een goed en breed beeld krijgt van de bezwaren die het voorstel oproept onder thuisonderwijzers. Graag roepen wij jullie op om je reactie te geven op deze internetconsultatie.

In deze handleiding delen we onze ervaring. Zowel over de toon en schrijfstijl (hoe breng ik mijn argumenten goed over), als over de punten die je aan kan kaarten in je reactie op de internetconsultatie (inhoudelijke punten NVvTO).

naar de schrijftips

Toelichting


Een wetsvoorstel is doorgaans niet heel makkelijk te lezen. We hebben het daarom uitgewerkt in een overzicht Wet voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingsbezwaren

Er worden in deze internetconsultatie twee wijzigingen voorgesteld in de Leerplichtwet 1969 en een wijziging in de Wet op Onderwijstoezicht. Hieronder lees je wat deze wijzigingen inhouden.

naar het wetsvoorstel

Kinderschrijfwijzer


Je mag reageren op de nieuwe wet!

De regering wil nieuwe regels invoeren voor thuisonderwijs. Dat hebben ze opgeschreven in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel staat nu op internet en iedereen mag erop reageren. Jij dus ook! Wat heeft de regering allemaal in die wet opgeschreven?

naar de schrijfwijzer

Internetconsultatie


Ben je er klaar voor? Met deze knop ga je naar de website van de internetconsultatie zelf.

naar de website