Schrijftips wetsvoorstel 2020


Printbare versie (PDF)

Graag roepen wij jullie op om je reactie te geven op de openbare internetconsultatie. Het is belangrijk dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een goed en breed beeld krijgt van de bezwaren die het voorstel oproept onder thuisonderwijzers.

In deze handleiding delen we onze ervaring. Zowel over de toon en schrijfstijl (hoe breng ik mijn argumenten goed over), als over de punten die je aan kan kaarten in je reactie op de internetconsultatie (inhoudelijke punten NVvTO). 

Hoe breng ik mijn argument goed over?

Het is onze ervaring dat we het verst komen met redelijkheid en inhoudelijke argumenten: het is de toon die de muziek maakt. Vandaar onze volgende tips.

 • Bedenk van tevoren hoe je over wil komen (inhoud, toon etc.).
 • Spreek vanuit jouw deskundigheid als thuisonderwijsouder(s). Spreek met kennis van zaken.
  • Praat vanuit jezelf in de ‘ik-vorm’ of ‘wij-vorm’. Ik vind het van belang dat…, ik ben van mening dat..., ik heb het gevoel dat…, mijn ervaring is…, wij ouders vinden… enz.
 • Kies je argumenten. Richt je op de belangrijkste punten (onderscheid hoofd- en bijzaken). Wees to the point. 
  • Bedenk van tevoren op welke punten uit het wetsvoorstel je zou willen reageren. Je hoeft niet op alles te reageren. Bedenk tegen welke veranderingen / nieuwe eisen jij (het meeste) bezwaar hebt. 
  • Als iedereen dat doet ontstaat een aardig beeld van alle bezwaren samen. Een lijstje inhoudelijke punten van de NVvTO vind je hieronder.
 • Geef duidelijk je mening. Wees reëel. Blijf beleefd. Blijf rustig. Dat zorgt ervoor dat jouw inhoudelijke reactie/kritiek door de ander zonder storingen zoals verwijten, boosheid of een nare toon goed ontvangen kan worden. Je wilt immers je punt maken. 
  • Ga de internetconsultatie niet invullen op het moment dat je erg boos of teleurgesteld bent. Dat wil niet zeggen dat je geen emoties mag laten zien, maar doe het in proportie en koppel je emotie in de beargumentering aan je onderliggende behoefte of verlangen. Zodat het de inhoud van je punt niet overschreeuwt.
 • Val geen mensen (ambtenaren, politici, staatssecretaris) persoonlijk aan. Dat leidt af van de inhoud. 
 • Realiseer je dat jouw reactie niet op zichzelf staat. Je maakt deel uit van de thuisonderwijs- gemeenschap. In zekere zin vertegenwoordig je deze groep. Hoe jij overkomt ‘straalt af op de hele gemeenschap’.
 • Geef een positief beeld van thuisonderwijs. Benoem ook positieve ervaringen zoals kinderen die zijn gaan studeren, instromen in schoolonderwijs of gaan werken na het thuisonderwijs.

Zorg ervoor dat je geen spelfouten maakt. Raadpleeg bij twijfel een andere thuisonderwijzer of doe een beroep op een kundige vrijwilliger van de NVvTO door de reactie te mailen naar internetconsultatie@nvvto.nl.

Inhoudelijke punten NVvTO

De complete wettekst met de bijbehorende verwijzingen naar andere wetten hebben we voor jullie zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijk proberen te herschrijven in een overzicht. Lees daarom vooral eerst dat overzicht door voor een goed begrip van de punten hieronder.

Hoewel er meerdere punten in het voorstel staan waar we als NVvTO niet achter staan, richten we ons op de belangrijkste knelpunten die het voorstel voor ons onwerkbaar en niet acceptabel maken. Onderstaande punten komen o.a. voort uit de ledenbijeenkomsten en de online ledenpeiling die we maart jl. hebben gehouden. Hieronder vind je ook nieuwe punten, omdat die destijds nog niet bekend waren. De lijst hieronder is vooral een opsomming van de knelpunten. Dus daarin ontbreekt onze mening en onze onderbouwing, zoals we die bij onze reactie wel zullen insturen. 

 • De vrijstelling blijft alleen toegankelijk met richtingbezwaren en thuisonderwijs blijft verboden na schoolgang. 
 • 30 weken voor de 5e verjaardag van je kind dien je een onderwijsplan in bij de inspectie voor een keuring met als oordeel ‘bezwaar’ of ‘geen bezwaar’. 
  • Indien “bezwaar” geen thuisonderwijs.
  • Indien “geen bezwaar”, dan volgt een gesprek met de leerplichtambtenaar met aanwezigheid van je kind. Als er geen gesprek plaatsvindt, geen thuisonderwijs.
 • Met 12 jaar weer een gesprek met de leerplichtambtenaar, met aanwezigheid van je kind. Tijdens dit gesprek willen ze het kind horen. 
 • De Onderwijsinspectie komt het eerste jaar en daarna minstens eens in de 4 jaar langs om te kijken of er sprake is van een sociaal, psychisch en fysiek veilig leerklimaat. De onderwijsinspecteur heeft daarbij een signaleringsfunctie. Of daar een afspraak voor wordt gemaakt, is niet gespecificeerd. De inspecteur vraagt om toestemming voor het betreden van de woning. Als je weigert, vervalt je vrijstelling.
 • Voor het PO moet je naar de kerndoelen toe werken (kerndoelen kunnen bij dringende bedenkingen of beperkingen worden aangepast). Voor VO moet je aantoonbaar naar een startkwalificatie toewerken.
 • Toetsen op 6 en 9 jaar en een eindtoets op 12- (max 14-)jarige leeftijd.
 • Voor tenminste rekenen en Nederlands wordt een leerlingvolgsysteem bijgehouden.
 • Jaarlijks dien je een onderwijsplan in (vanaf 4-jarige leeftijd), met daarin: 
  • hoe je voldoet aan de eisen, 
  • de vordering van het kind, 
  • de pedagogisch-didactische bekwaamheid van de ouder en
  • hoe die onderhouden wordt, 
  • de locatie van het onderwijs.
 • Thuisonderwijs moet overwegend thuis plaatsvinden.
 • De voertaal is Nederlands.
 • Slechts één ouder verzorgt het onderwijs en het kind mag geen structureel onderwijs krijgen van vrienden of ingehuurde personen. 
 • De ouder die het onderwijs verzorgt, moet B2-/3F-niveau Nederlands aantonen (ongeveer havo-niveau). 
 • De ouder die het onderwijs verzorgt, moet diens pedagogisch-didactische bekwaamheid kunnen aantonen en er aantoonbaar aan blijven werken. 
 • De deugdelijkheidseisen zijn zwaarder voor thuisonderwijs dan voor ander onbekostigd onderwijs. 
 • Onder toezicht geplaatste kinderen worden uitgesloten van thuisonderwijs.
 • Bij een negatief oordeel over het onderwijsplan, krijgen ouders de mogelijkheid om het plan aan te passen. Tegen het oordeel staan beroep en bezwaar open. Daar is geen verdere invulling van bekend.

Achtergrond

In 2017 stond in het regeerakkoord dat thuisonderwijs in de wet moest worden opgenomen en aan eisen moest voldoen. Er zou toezicht komen door een gespecialiseerd onderdeel van de Onderwijsinspectie. Daarna duurde het lang voordat er actie op dit dossier werd ondernomen door OCW, ondanks vragen uit de politiek en van de NVvTO. In september 2019 ontvingen we een uitnodiging voor een gesprek met OCW, waarbij er al een compleet concept klaar lag. Na dat gesprek heeft OCW aangegeven niet verder met ons in gesprek te gaan, omdat voor inhoudelijke discussie geen ambtelijke ruimte zou zijn. 

Het is goed om te weten dat we als NVvTO naast de inhoudelijke bezwaren op het wetsvoorstel dus ook bezwaar hebben tegen het proces van de totstandkoming van dit voorstel. Het thuisonderwijsveld is daar namelijk niet voldoende bij betrokken en niet voldoende gehoord. De internetconsultatie is echter niet het aangewezen moment om daar op in te gaan, maar in het vervolgtraject zal de NVvTO daar zeker op terugkomen.  

Praktisch

Je vindt de internetconsultatie hier: https://www.internetconsultatie.nl/richtingbezwaren

De internetconsultatie bestaat uit een document met daarin de voorgestelde wetteksten en een toelichting daarop. Om goed te begrijpen wat er precies gezegd wordt in de wetteksten en naar welke wetten er verwezen worden, heeft de NVvTO een overzicht geschreven waarmee je een duidelijk overzicht krijgt van de nieuwe wet. 

Om te reageren op de internetconsultatie ga je naar ‘reageren op consultatie’. Dan verschijnt er een nieuw scherm waar je je reactie kunt geven. Je kunt op twee manieren een reactie geven: direct in het venster typen of door je reactie als pdf toe te voegen. Als je jouw reactie niet wilt intypen in het veld, kun je ook jouw reactie in een pdf opslaan en deze direct inzenden. Daarvoor druk je op de knop ‘direct naar document toevoegen’. Reacties worden niet anoniem verwerkt bij OCW. Wel is het mogelijk te kiezen of je je reactie wel of niet openbaar wilt maken. 

Wij hopen dat je als lid een reactie wilt insturen op dit wetsvoorstel en dat je zoveel mogelijk mensen wilt aanmoedigen om hetzelfde te doen.

De NVvTO heeft ook een schrijfwijzer voor kinderen ontwikkeld, zodat ook zij de gelegenheid krijgen om een reactie te geven op dit voorstel, het gaat immers om hen. 

Je kunt ook vragen of je ouders, een muziek- of sportdocent van je kind, of iemand anders die thuisonderwijs een warm hart toedraagt, een reactie zou willen geven op dit wetsvoorstel. 

De NVvTO gaat natuurlijk ook een reactie op het wetsvoorstel insturen. Wanneer wij onze reactie klaar hebben, zullen wij deze delen. 

Tot slot, we zouden het fijn vinden als je een afschrift van je reactie met ons zou willen delen, zodat wij ons ook zelf een beeld kunnen vormen van de inzendingen en hiervoor niet ‘afhankelijk’ zijn van de informatie van OCW. Deze kun je sturen naar [mail secretaris].

Succes!
En als je nog vragen hebt, kun je deze stellen via de NVvTO-facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/nvvto/of via het contactformulier.