Persbericht NVvTO: Verbod Dekker op thuisonderwijs niet van deze tijd

De NVvTO vindt de aankondiging van staatssecretaris Dekker om thuisonderwijs wegens richtingbedenkingen te gaan verbieden niet van deze tijd.

“In onze moderne tijd zijn onderwijsvrijheid en vrijheid van meningsuiting geaccepteerde en gerespecteerde waarden. Een toenemend, maar getalsmatig klein aantal ouders die hun kinderen onderwijs op maat geven, mogen hiervan niet worden uitgezonderd.

Vrijstelling van schoolplicht wegens richtingbedenkingen en thuisonderwijs zijn in Nederland de afgelopen tien jaar ingeburgerd. De tijd van vooroordelen is voorbij. Uit Nederlands onderzoek, gefinancierd door OCW, blijkt geen enkele reden tot zorg (Onderzoeker dhr. H. Blok van het Kohnstamminstituut Amsterdam).

Door een maatschappelijke ontwikkeling van “een leven lang leren” is het onderwijs juist gebaat bij meer diversiteit, inclusief thuisonderwijs. Leren vindt al lang niet meer uitsluitend op school plaats. De schoolplicht kan beter vervangen worden door een leerrecht. Ouders en kinderen hebben een direct belang bij keuzevrijheid.

De koerswijziging van staatssecretaris Dekker is opmerkelijk. De vorige minister van OCW werkte, met instemming van de Tweede Kamer, nog gewoon aan een uitwerking van toezicht op de kwaliteit van thuisonderwijs. De NVvTO was hierbij betrokken. Waarom zou dit nu ineens niet meer kunnen?” aldus dhr. T. Nijenhuis (woordvoerder NVvTO).

Over de NVvTO

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) is een vereniging van ouders (en degenen die als zodanig optreden) die aan hun kinderen thuisonderwijs geven, hebben gegeven of dit serieus van plan zijn.

Bij de NVvTO zijn alle thuisonderwijzende ouders welkom, ongeacht religie, levensbeschouwing, geboorteland, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie en de staat van gezondheid en/of (in)validiteit van ouder of kind. Zij benadrukt de menselijke pluriformiteit die thuisonderwijs zo kenmerkt.

De 3 kerntaken van NVvTO:
1. Verzorgen collectieve belangenbehartiging voor de leden van onze vereniging
2. Informatie en advies geven aan leden en geïnteresseerden
3. Bevorderen onderlinge uitwisseling van ouders die thuis onderwijs geven

Contact

Alleen voor perscontacten:
Tonnie Nijenhuis, woordvoerder NVvTO,
06-51599214, e-mail

Artikel geschreven door redactie

Eén reactie

  1. Olifant | blikborstvoeding at |

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.