Politiek


Als Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs zijn we altijd bezig om meer bekendheid te geven aan thuisonderwijs. Vanwege de wetgeving rond thuisonderwijs (of eigenlijk het ontbreken daarvan) heeft de politiek daar steeds een bijzondere plaats in. Intensief contact met de politiek is voor ons daarom van groot belang.

Zaken die voor regulier onderwijs vanzelfsprekend zijn, zijn bij thuisonderwijs veelal niet aan de orde. Thuisonderwijs vraagt daarom om een geheel eigen aanpak èn goed geïnformeerde betrokkenen.

Onderstaande artikelen geven een (beknopte) weergave van hoe de politieke ontwikkelingen rond thuisonderwijs zich de afgelopen jaren hebben opgevolgd. Dit betreft dus een chronologisch overzicht van verschillende soorten publicaties, waaronder opinie-artikelen, standpunten in politieke discussies en onze reactie daarop.

Thuisonderwijs in het regeerakkoord
Thuisonderwijs in het regeerakkoord

In het regeerakkoord dat op 10 oktober 2017 werd gepubliceerd worden afspraken over thuisonderwijs beschreven. De NVvTO is positief over dat het wettelijk regelen van thuisonderwijs nu door de nieuwe regering is opgenomen in het regeerakkoord en ziet dit als een grote stap in de goede richting van een goede thuisonderwijswet.
(meer…)

Wetsvoorstel thuisonderwijs oogst veel kritiek
Wetsvoorstel thuisonderwijs oogst veel kritiek

De NVvTO is voorstander van een wettelijke regeling maar is ontevreden over de uitwerking van dit wetsvoorstel. Het voorstel werpt onnodige drempels op zoals de verplichting van een hbo-diploma voor de ouders. Ook gaat het voorstel uit van het schoolsysteem in plaats van aan te sluiten op de specifieke kenmerken die thuisonderwijs juist zo succesvol maken.

(meer…)

Tweede Kamer wil thuisonderwijs handhaven

De Tweede Kamer vindt dat de mogelijkheid voor thuisonderwijs moet blijven. Wel zal er meer toetsing naar de kwaliteit ervan moeten komen. Lees voor het tekst het artikel op de website van het Reformatorisch Dagblad.

 

Persbericht NVvTO: Verbod Dekker op thuisonderwijs niet van deze tijd

De NVvTO vindt de aankondiging van staatssecretaris Dekker om thuisonderwijs wegens richtingbedenkingen te gaan verbieden niet van deze tijd.

“In onze moderne tijd zijn onderwijsvrijheid en vrijheid van meningsuiting geaccepteerde en gerespecteerde waarden. Een toenemend, maar getalsmatig klein aantal ouders die hun kinderen onderwijs op maat geven, mogen hiervan niet worden uitgezonderd”, aldus dhr. T. Nijenhuis (woordvoerder NVvTO).

(meer…)

Staatssecretaris wil thuisonderwijs gaan verbieden

In een recente brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Dekker (VVD) aan het thuisonderwijs op termijn te willen verbieden.
Dekker: “Ik zal de vrijstelling op grond van richtingsbedenkingen dan ook laten vervallen en zal een wetsvoorstel hiertoe voorbereiden. Dit wetsvoorstel komt in de plaats van de eerdere toezeggingen van minister Van Bijsterveldt met betrekking tot thuisonderwijs.”
Lees hier de brief van staatssecretaris Dekker.

(meer…)