Staatssecretaris wil thuisonderwijs gaan verbieden

In een recente brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Dekker (VVD) aan het thuisonderwijs op termijn te willen verbieden.
Dekker: “Ik zal de vrijstelling op grond van richtingsbedenkingen dan ook laten vervallen en zal een wetsvoorstel hiertoe voorbereiden. Dit wetsvoorstel komt in de plaats van de eerdere toezeggingen van minister Van Bijsterveldt met betrekking tot thuisonderwijs.”
Lees hier de brief van staatssecretaris Dekker.

De NVvTO zal – net als in 2011 – alles in het werk stellen om deze wetswijziging te voorkomen. Vrijstelling van leerplicht wegens richtingsbedenkingen en thuisonderwijs zijn in Nederland de afgelopen tien jaar ingeburgerd. Voor een toenemend, maar getalsmatig klein aantal ouders, is dit een uitkomst om hun kinderen onderwijs op maat te geven. Er is geen enkele reden om het bij wet te gaan verbieden. Integendeel, ouders en kinderen zijn gebaat met keuzevrijheid van onderwijs, waaronder thuisonderwijs. De tijd van vooroordelen is voorbij.

De Onderwijsraad adviseerde juist vanuit het perspectief van de rechten van het kind om het recht op onderwijs bij thuisonderwijs een wettelijke basis te geven.

Ook de Kinderombudsman liet zich recentelijk positief uit over thuisonderwijs voor thuiszitters (kinderen die geen passend onderwijs krijgen op school en daardoor uit het schoolsysteem vallen).

Uit onafhankelijk onderzoek in Nederland blijkt geen enkele reden tot zorg. Onderzoeker H. Blok e.a., verbonden aan het Kohnstamm Instituut te Amsterdam, concludeerde dit uit diverse onderzoeken.

Lees hier meer over deze onderzoeken:
De effectiviteit van thuisonderwijs NTOR 2002-1
Is school echt zo belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling? JSW 2004
Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar: aanvullend onderzoek 2010

Alle argumenten die staatssecretaris Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer noemt, zijn al in eerdere Tweede Kamerdebatten met de toenmalige minister Van Bijsterveldt uitvoerig besproken. De Tweede Kamer zag daarin toen geen reden tot een verbod op thuisonderwijs. Wel werd een beleid ingezet om toezicht op (de kwaliteit van) thuisonderwijs te gaan regelen. De NVvTO was hierover in gesprek met OCW.
De opvattingen van Dekker staan daar nu haaks op en komen als een volslagen verrassing.

De NVvTO is van mening dat leerplicht vervangen moet worden door leerrecht. Een leerrecht passend bij het kind. Daarvoor is meer diversiteit nodig in het onderwijs, inclusief thuisonderwijs om alle talenten te ontplooien om de samenleving te verrijken. Dit sluit goed aan bij een maatschappelijke ontwikkeling van “een levenlang leren”.

De NVvTO is voor vrijheid van onderwijs, inclusief thuisonderwijs!