Thuisonderwijs in het regeerakkoord

In het regeerakkoord dat op 10 oktober 2017 werd gepubliceerd worden afspraken over thuisonderwijs beschreven. De NVvTO is positief over dat het wettelijk regelen van thuisonderwijs nu door de nieuwe regering is opgenomen in het regeerakkoord en ziet dit als een grote stap in de goede richting van een goede thuisonderwijswet.

De NVvTO zet zich al jaren in voor een goede wettelijke regeling voor thuisonderwijs waarin toezicht op thuisonderwijs op een passende manier wordt geregeld. Op eerdere wetsvoorstellen hebben we verschillende bezwaren gehad. De NVvTO is er positief over dat het wettelijk regelen van thuisonderwijs nu door de nieuwe regering is opgenomen in het regeerakkoord. We zien in de tekst van het regeerakkoord een grote stap in de goede richting van een goede thuisonderwijswet.

We zijn blij met het uitgangspunt dat het moet gaan om de bekwaamheid van de ouders en niet om de bevoegdheid, omdat onderzoek en ervaring laat zien dat thuisonderwijsouders ook zonder bevoegdheid prima in staat zijn om kwalitatief goed thuisonderwijs te geven. We kijken er naar uit om in nader overleg onze bijdrage te gaan leveren en onze expertise en jarenlange ervaring in te zetten voor een goede uitwerking van deze thuisonderwijswet.