Persbericht NVvTO: Verbod Dekker op thuisonderwijs niet van deze tijd

De NVvTO vindt de aankondiging van staatssecretaris Dekker om thuisonderwijs wegens richtingbedenkingen te gaan verbieden niet van deze tijd.

“In onze moderne tijd zijn onderwijsvrijheid en vrijheid van meningsuiting geaccepteerde en gerespecteerde waarden. Een toenemend, maar getalsmatig klein aantal ouders die hun kinderen onderwijs op maat geven, mogen hiervan niet worden uitgezonderd”, aldus dhr. T. Nijenhuis (woordvoerder NVvTO).

“Vrijstelling van schoolplicht wegens richtingbedenkingen en thuisonderwijs zijn in Nederland de afgelopen tien jaar ingeburgerd. De tijd van vooroordelen is voorbij. Uit Nederlands onderzoek, gefinancierd door OCW, blijkt geen enkele reden tot zorg (Onderzoeker dhr. H. Blok van het Kohnstamminstituut Amsterdam).

Door een maatschappelijke ontwikkeling van “een leven lang leren” is het onderwijs juist gebaat bij meer diversiteit, inclusief thuisonderwijs. Leren vindt al lang niet meer uitsluitend op school plaats. De schoolplicht kan beter vervangen worden door een leerrecht. Ouders en kinderen hebben een direct belang bij keuzevrijheid.

De koerswijziging van staatssecretaris Dekker is opmerkelijk. De vorige minister van OCW werkte, met instemming van de Tweede Kamer, nog gewoon aan een uitwerking van toezicht op de kwaliteit van thuisonderwijs. De NVvTO was hierbij betrokken. Waarom zou dit nu ineens niet meer kunnen?” aldus dhr. T. Nijenhuis (woordvoerder NVvTO).