HAVO


Geef je in verband met de uitbraak van het coronavirus tijdelijk thuisonderwijs en zit je kind op de HAVO? Hieronder vind je voor onderbouw-, bovenbouw- en eindexamenklasleerlingen tips om lesstof te vervangen of aan te vullen. 

Nederlands

Spelling en grammatica:

 

Lezen/literatuur:

 

Leesvaardigheid:

 

Schrijven:

 

Engels

Leesvaardigheid

 

Grammatica:

 

Woordenschat: https://www.vocabulary.com/

 

Luisteren (en snel schrijven!): Lyricstraining: https://lyricstraining.com

 

Schrijfoefeningen: 

 

Literatuur:

 

Wiskunde

Uitleg wiskunde havo/vwo 1, 2 en 3: https://www.youtube.com/user/WiskundeAcademie

 

Engelstalig materiaal:

 

Biologie

Engelstalig:

 

Geschiedenis

 

Engelstalig extra materiaal:

Nederlands

Spelling en grammatica:

 

Lezen/literatuur:

 

Leesvaardigheid:

 

Schrijven:

 

Examentraining:

 

Engels

Leesvaardigheid

 

Grammatica:

 

Woordenschat: https://www.vocabulary.com/play/

Luisteren (en snel schrijven!): Lyricstraining: https://lyricstraining.com

 

Schrijfoefeningen: 

 

Literatuur:

 

Examentraining:

 

Maatschappijleer

 

Wiskunde A

 

Wiskunde B

 

Wiskunde D

Biologie

 

Examentraining:

 

Engelstalig:

Geschiedenis

 

Examentraining:

 

Engelstalig extra materiaal:

Tips voor examenvoorbereiding:

Rol van de ouder:

Voor kinderen die bezig zijn met zich voorbereiden op de eindexamens in mei, is het voor de ouder vooral belangrijk om een ondersteunende en coachende rol op zich te nemen. Denk hierbij aan:

  • Weet je kind welke lesstof afgerond is en welke nog behandeld moet worden?
  • Is er een planning voor de voorbereidingen voor alle vakken?
  • Weet je kind voor ieder vak welke onderwerpen hij/zij al onder de knie heeft en welke onderwerpen nog wat aandacht nodig hebben?
  • Zorg dat je kind ruim de tijd besteedt aan het maken van oude examens om te oefenen. Oude examens vind je hier, de antwoorden kun je daar ook vinden: https://alleexamens.nl/examens/HAVO/
    Zorg dat je de examens samen met je kind nakijkt en laat je kind een lijstje bijhouden van onderwerpen waar hij/zij nog een keer naar wil kijken.

 

Instructie:

Er zijn veel docenten die een YouTube kanalen hebben gemaakt waarop ze de lesstof uitleggen. Voor allerlei vakken is er ook extra online lesmateriaal beschikbaar. Hieronder een overzicht per vak van materiaal dat online beschikbaar is en wat je kan gebruiken voor onderdelen van de stof waar je kind nog wat extra aandacht aan kan besteden.

 

Ieder jaar doen er ook thuisonderwijskinderen staatsexamens, wij hopen dus net als jullie dat de examens straks door zullen gaan… Veel succes met alle voorbereidingen op de examens! 

 

Nederlands

  • Nederlands zit in de gratis demo van eindexamensite: 

https://www.eindexamensite.nl/examenstof/subject/nederlands-1.html

 

Engels

Leesvaardigheid

 

Leesvaardigheid oefeningen (niveau voor VMBO Engels eindexamen is A2): https://allesvoorengels.nl/vaardigheden/lezen/

 

Grammatica:

 

Luisteren (en snel schrijven!): Lyricstraining

 

Schrijfoefeningen: 

 

Literatuur:

 

Examentraining:

 

Wiskunde A

 

Wiskunde B

 

Wiskunde D

Biologie

 

Online examentraining: https://www.ngbiologie.nl

Geschiedenis

 

Engelstalig extra materiaal: