VWO


Geef je in verband met de uitbraak van het coronavirus tijdelijk thuisonderwijs en zit je kind op het VWO? Hieronder vind je voor onderbouw-, bovenbouw- en eindexamenklasleerlingen tips om lesstof te vervangen of aan te vullen. 

Nederlands

Spelling en grammatica:

 

Lezen/literatuur:

 

Leesvaardigheid:

 

Schrijven:

 

Engels

Leesvaardigheid

 

Grammatica:

 

Woordenschat: https://www.vocabulary.com/

 

Luisteren (en snel schrijven!): Lyricstraining: https://lyricstraining.com

 

Schrijfoefeningen: 

 

Literatuur:

 

Wiskunde

Uitleg wiskunde havo/vwo 1, 2 en 3: https://www.youtube.com/user/WiskundeAcademie

 

Engelstalig materiaal:

 

Biologie

Engelstalig:

 

Geschiedenis

https://www.npostart.nl/welkom-in-de-80-jarige-oorlog/VPWON_1281200

Welkom in de jaren 20 en 30: https://www.npostart.nl/welkom-in-de-jaren-20-en-30/VPWON_1296272

Welkom in de jaren 60: https://www.npostart.nl/welkom-in-de-jaren-60/VPWON_1253006/episode

 

 

Engelstalig extra materiaal:

Nederlands

Spelling en grammatica:

 

Lezen/literatuur:

 

Leesvaardigheid:

 

Schrijven:

 

Examentraining:

  • Nederlands zit in de gratis demo van eindexamensite: 

https://www.eindexamensite.nl/examenstof/subject/nederlands.html

 

Engels

Leesvaardigheid

 

Grammatica:

 

Woordenschat: https://www.vocabulary.com/play/

Luisteren (en snel schrijven!): Lyricstraining: https://lyricstraining.com

 

Schrijfoefeningen: 

 

Literatuur:

 

Examentraining:

 

Maatschappijleer

 

Wiskunde A

 

Wiskunde B

Wiskunde D

Uitleg lesstof: https://www.youtube.com/channel/UCqWaAShG1hAzBgX3O-6Z-jg/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2

Biologie

 

Examentraining:

 

Engelstalig:

Geschiedenis

https://www.npostart.nl/welkom-in-de-80-jarige-oorlog/VPWON_1281200

 

Examentraining:

 

Engelstalig extra materiaal:

Tips voor examenvoorbereiding:

Rol van de ouder:

Voor kinderen die bezig zijn met zich voorbereiden op de eindexamens in mei, is het voor de ouder vooral belangrijk om een ondersteunende en coachende rol op zich te nemen. Denk hierbij aan:

  • Weet je kind welke lesstof afgerond is en welke nog behandeld moet worden?
  • Is er een planning voor de voorbereidingen voor alle vakken?
  • Weet je kind voor ieder vak welke onderwerpen hij/zij al onder de knie heeft en welke onderwerpen nog wat aandacht nodig hebben?
  • Zorg dat je kind ruim de tijd besteedt aan het maken van oude examens om te oefenen. Oude examens vind je hier, de antwoorden kun je daar ook vinden: https://alleexamens.nl/examens/VWO/
    Zorg dat je de examens samen met je kind nakijkt en laat je kind een lijstje bijhouden van onderwerpen waar hij/zij nog een keer naar wil kijken.

 

Instructie:

Er zijn veel docenten die een YouTube kanalen hebben gemaakt waarop ze de lesstof uitleggen. Voor allerlei vakken is er ook extra online lesmateriaal beschikbaar. Hieronder een overzicht per vak van materiaal dat online beschikbaar is en wat je kan gebruiken voor onderdelen van de stof waar je kind nog wat extra aandacht aan kan besteden.

 

Ieder jaar doen er ook thuisonderwijskinderen staatsexamens, wij hopen dus net als jullie dat de examens straks door zullen gaan… Veel succes met alle voorbereidingen op de examens! 

 

Nederlands

  • Nederlands zit in de gratis demo van eindexamensite: 

https://www.eindexamensite.nl/examenstof/subject/nederlands.html

 

Engels

Leesvaardigheid

 

Grammatica:

 

Woordenschat: https://www.vocabulary.com/play/

Luisteren (en snel schrijven!): Lyricstraining: https://lyricstraining.com

 

Schrijfoefeningen: 

 

Literatuur:

 

Examentraining:

 

Wiskunde A

 

Online examentraining: https://www.mathwithmenno.nl

 

Wiskunde B

 

Online examentraining: https://www.mathwithmenno.nl

Wiskunde D

Uitleg lesstof: https://www.youtube.com/channel/UCqWaAShG1hAzBgX3O-6Z-jg/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2

Biologie

 

Online examentraining: https://www.ngbiologie.nl

Geschiedenis

 

Engelstalig extra materiaal:

Latijn en Grieks

Classica Nova/Otto Gradstein- Latijn leren zonder moeite
Zeer veel besprekingen van boeken van kernauteurs uit de klassieke oudheid (voor Latijn is het pensum van de kernauteur van dit examenjaar volledig besproken). In deze videos worden inhoud, stijl en grammatica van de teksten besproken.
Degene die deze videos maakt, ene Otto Gradstein, heeft Griekse en Latijnse talen en Culturen in Leiden gestudeerd. (Zijn site: www.classicanova.nl)

Scheikunde, algebra, calculus, goniometrie en natuurkunde

The organic chemistry tutor
Voor degene die goed met Engels overweg kunnen zijn de videos goed te volgen. (Soms is het opzoeken van wetenschappelijke Engelse termen wel nodig)
Duidelijke videos van de basisprincipes tot meer gevorderde onderwerpen. De reacties op zijn videos zijn vaak erg positief

Scheikundelessen

Dit is een Nederlands youtube-kanaal. De leraar die de  videos maakt gebruikt de methodes die veel scholen ook gebruiken en legt onderwerpen inzichtelijk uit. Hij maakt videos voor de niveaus VMBO, HAVO, VWO. Zijn site: www.scheikundelessen.nl