Wetsvoorstel thuisonderwijs oogst veel kritiek

Ouders, kinderen, de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) en andere thuisonderwijsorganisaties hebben de afgelopen weken kritisch gereageerd op het wetsvoorstel voor thuisonderwijs tijdens een door het ministerie van OCW georganiseerde internetconsultatie.

De NVvTO is voorstander van een wettelijke regeling maar is ontevreden over de uitwerking van dit wetsvoorstel. Het voorstel werpt onnodige drempels op zoals de verplichting van een hbo-diploma voor de ouders. Ook gaat het voorstel uit van het schoolsysteem in plaats van aan te sluiten op de specifieke kenmerken die thuisonderwijs juist zo succesvol maken.

NVvTO voorzitter Eva Witsel: ‘Wij zijn heel blij om te zien dat thuisonderwijzers massaal gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om hun mening over het wetsvoorstel te geven. Door zowel de ouders als onze vereniging is een heel duidelijk signaal afgegeven: het huidige wetsvoorstel voldoet nog niet.’

De NVvTO zal zich onverkort blijven inzetten voor een goede, werkbare regeling voor thuisonderwijs in de wet, ‘We hopen dat we in de vervolgstappen van het wetgevingstraject en op basis van het duidelijke geluid vanuit de thuisonderwijsgemeenschap, zullen kunnen komen tot een goede wet.’

Lees hier de volledige reactie van de NVvTO.

Dank aan allen die hun mening hebben gegeven!

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.